[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Riittääkö pärjääminen, vai voisiko vieraan kielen taito olla vielä parempaa?

Kun kysyn asiakkailtani heidän yrityksessään tarvittavista kielitaidoista, saan välillä vastaukseksi ”meillä pärjätään ihan hyvin”. Jos pärjääminen riittää työtehtävien hoitamiseen vieraalla kielellä, kielitaidon taso onkin sopiva. Esimerkiksi meileihin osataan vastata ja asiakasta osataan auttaa vieraalla kielellä. Pärjääminen saattaa riittää myös silloin, kun viestinnän vastapuolena on henkilö, joka ei myöskään hän ole natiivi.

Joskus asiakkaat taas kuvailevat tilannettaan näin: ”Työntekijät kyllä pärjäävät vieraalla kielellä, mutta tuntevat epävarmuutta. Kommunikointi voisi olla sujuvampaa ja ammattimaisempaa.”

Näissä tapauksissa pelkkä pärjääminen ei siis riitä. Jos vieraan kielen käyttö tuntuu epävarmalta, on aika kehittää kyseisessä työtehtävässä olevan henkilön kielitaitoa. Ei ole järkevää, että esimerkiksi neuvottelun osapuolet ovat lähtökohtaisesti epätasa-arvoisessa asemassa vain siksi, että vastapuoli puhuu sujuvammin ja luontevammin vierasta kieltä.

Kielikoulutuksella menestykseen

Kun suunnittelemme yrityksesi kanssa kielikoulutusta, selvitämme ensin mm. mitkä ovat osallistujien oppimistarpeet ja minkälaisissa tilanteissa he kokevat vieraan kielen käytön haasteelliseksi. Muun muassa nämä tiedot auttavat suunnittelemaan yksilöllisen koulutussisällön ja oppimateriaalin, jotka auttavat osallistujia kehittämään kielitaitoaan juuri omien työtehtävien tilanteita varten.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vieraan kielen taidon ei vaativissakaan tilanteissa yleensä tarvitse olla virheetöntä, jotta voisi menestyä. Huolellisesti suunnitellun koulutuksen ansiosta ja asiantuntijakouluttajan tuella osallistujat voivat kerrata ja päivittää kielitaitoaan, saada enemmän itsevarmuutta ja työkaluja viestintätilanteisiin vieraalla kielellä, ja usein jo tämä riittää saamaan tuloksia.

Pärjäävätkö sinun yrityksesi työntekijät vieraalla kielellä?

Hannele Ritari, Marckwort
hannele.ritari(at)marckwort.fi