[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Kielten tasotestit ja tarvekysely – Language Level Tests and Needs Questionnaire

Jos olet saanut sähköpostiisi kutsun osallistua kielen taustakartoitukseen, luethan tarkkaan ohjeet ensin. Tavallisesti ohjeessa pyydetään täyttämään kaksi lomaketta: tarvekyselyn ja kielen tasotestin. Mikäli ohjeessa mainitaan vain kielitesti, pyydämme siirtymään suoraan kielitestiin.

If you have received an e-mail message with an invitation to take part in our level test and needs questionnaire, please read the instructions carefully. Usually, the instructions are to fill out two forms, the language level test and a needs questionnaire. In case the invitation only mentions the level test, please skip the first step.

1. Tausta- ja tarvekysely – Background and Needs Questionnaire

2. Kielen tasotesti – Language Level Test

Täytäthän seuraavaksi myös kielen tasotestin, jos sitä kysytään. Joskus saamassasi kutsussa pyydetään vain täyttämään kielitestin. Valitse alta oikea kieli:

If you have been asked to take the level test, please pick the correct language below. Sometimes the invitation only asks you to fill out the level test.