[email protected]0207353320
DISC-analyysi ja koulutus - Vuorovaikutusvalmennus

DISC-analyysi ja koulutus – Vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Oman ja muiden toiminnan ymmärrystä ja sujuvaa tiimityötä


Kenelle DISC-analyysi ja koulutus-/purkutilaisuus on tarkoitettu?

DISC-analyysi ja koulutus sopii tiimeille, henkilöstölle, tiiminvetäjille, esimiehille, myyjille ja asiakaspalvelijoille – kaikille, jotka haluavat ymmärtää sekä omaa että muiden toimintaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja työyhteisössä. DISC on hyvä lisä koulutuksiin, kehityspäiviin, tiimihengen parantamiseen ja muutoksen läpiviennin tukemiseen.

Marckwortilta voit tilata tiimillesi DISC-analyysin sekä sen yhteyteen 2-4 tunnin pituisen koulutus-/ purkutilaisuuden. Tilaisuus sopii erinomaisesti esimerkiksi tiimipäivän tai kehityspäivän yhteyteen, kun halutaan vuorovaikutustaidot paremmiksi.

DISC-analyysi

Analyysi auttaa havainnoimaan omia ja muiden toimintamalleja. Analyysin tulokset luovat keskustelua ja ymmärrystä omaa ja muiden toimintaa kohtaan.

DISC-analyysi on tutkittu ja laajasti käytetty apuväline ihmisen luontaisen toimintatavan havainnollistamiseen. Analyysin tuotoksena syntyy henkilökohtaiseen itsearviointiin perustuva monipuolinen kuvaus kunkin henkilön vahvuuksista ja toimintamalleista. Lisäksi analyysi luo kuvan tiimistä ja sen vuorovaikutuskulttuurista, mikä auttaa hahmottamaan sekä tiimin että tiimiläisten erilaisuutta.

DISC-koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen pituus riippuu tilaajan tilanteesta ja tavoitteesta. Muutaman tunnin purkutilaisuus on yleensä riittävä. Koulutuksessa puretaan osallistujien analyysit ja opitaan ymmärtämään erilaisuutta. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia tapoja toimia tiimissä ja eri työtilanteissa (esimerkiksi asiakaspalvelussa, myynnissä, tiiminvetäjänä). Jokainen saa oman raportin luontaisista toimintamalleista, vahvuuksista, kehitettävistä kohdista ja motivaattoreista. Ryhmä saa myös ryhmäanalyysin. Koulutuksessa avataan analyysiä tarkemmin ja aloitetaan keskustelu tiimin toiminnasta.

Koulutuksen jälkeen henkilöstö toimii tehokkaammin erilaisissa tilanteissa, kuten palavereissa, sisäisessä viestinnässä, tiimien välisissä kohtaamisissa, sisäisten asiakkaiden palvelemisessa ja palautteen antamisessa. Vuorovaikutustaidot kehittyvät työyhteisössä.

Koulutuksen sisältö ja pituus rakennetaan tarkemmin yhteistyössä tilaajan kanssa esimerkiksi seuraavista aihealueista:

  • DISC– Luontaisen toimintamallin analyysi – henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen analyysi
  • Onnistuneen vuorovaikutuksen elementit
  • Kohti kannustavaa ilmapiiriä
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Hankalien vuorovaikutustilanteiden analysointi ja uudelleen muotoilu
  • Tiimin toiminnan kehittäminen

Koulutuspaikka ja toteutus – lähikoulutus vai etäkoulutus?

Koulutus voidaan toteuttaa joko etäkoulutuksena, lähiopetuksena tai hybriditoteutuksena. Sekä etä- että lähikoulutuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja pedagogisesti hyvin toteutettuja.

Lähikoulutuksissa koulutuspaikkana voi olla joko yrityksesi omat tilat tai Marckwortin koulutustilat Espoon Keilarannassa. Kouluttajamme kouluttavat myös muilla paikkakunnilla. Koulutuspaikkana voi olla esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi – tai jokin muu toivomasi paikkakunta.

Tutustu myös muihin vuorovaikutustaitoja kehittäviin valmennuksiimme

Pyydä lisätietoja tai sovi suunnittelutapaaminen asiantuntijamme kanssa!

Yhteyshenkilösi:

Annette Marckwort-Lindgren

Annette Marckwort-Lindgren
020 735 3322
annette(at)marckwort.fi

OTA YHTEYTTÄ