[email protected]0207353320
Asiakaspalvelukoulutus

Asiakaspalvelukoulutus ja kehittäminen

ASIAKASPALVELUKOULUTUKSET

Ideoita, innostusta ja osaamista asiakaspalvelu- ja myyntityöhön 


Ota yhteyttä

Suunnitellaan tarpeisiinne sopiva ratkaisu.

Hyvä asiakaspalvelu huomataan

Hyvä asiakaspalvelu parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta. Lisäksi asiakaspalvelun laadulla on yleensä merkittävä vaikutus asiakaskokemukseen.

Asiakaspalvelun merkitys korostuu erityisesti digitaalisessa maailmassa, jossa asiakkaat odottavat nopeaa, tehokasta ja henkilökohtaista palvelua monilla eri kanavilla.

Tarjoamme asiakaspalvelukoulutusta kaikissa palvelukanavissa.

Asiakaspalvelukoulutus

Asiakaspalvelukoulutus suunnitellaan organisaatiosi tarpeiden mukaan. Voit valita koulutukseen aihealueet, jotka parhaiten vastaavat kehitystarpeitanne.

Kouluttaja tutustuu kohderyhmän työtehtäviin ja kehitystarpeisiin ja laatii koulutuksen ohjelman ja kurssimateriaalin ryhmän tarpeiden mukaan.

Asiakaspalvelukoulutuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Yhtenäinen tapa palvella asiakkaita
  • Haastavat asiakastilanteet
  • Kirjalinen asiakaspalvelu
  • Puhelinasiakaspalvelu
  • Vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa


Tarjoamme vaikuttavia asiakaspalvelukoulutuksia

Asiakaspalvelukoulutustemme kulmakivet ovat käytännönläheisyys, oivalluttaminen ja vuorovaikutteisuus. 

IHMISET EDELLÄ

Kenelle

Asiakaspalvelukoulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia.

Suunnittelemme asiakaspalvelukoulutuksen sisällön organisaatiosi tarpeisiin sopivaksi.

1
SUUNNITELMALLISESTI

Tavoite

Asiakaspalvelukoulutuksemme tähtäävät pysyvään muutokseen.

Kiinnitämme erityistä huomioita siihen, että asiakaspalvelukoulutuksillamme on vaikutusta käytäntöön.

2
PARHAAT RATKAISUT

Toteutus

Toteutamme asiakaspalvelukoulutuksemme pedagogisesti toimivalla tavalla

Asiakaspalvelukoulutuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja oivalluttavia.

3

BLOGIT

Tiimipäivä jossa innostunut ryhmä kannustaa hyvään työhön.
Tiimipäivä – tavoitteena menestyksekäs työyhteisö
In Marckwort

Tiimipäivä on paljon enemmän kuin vain hauska tapa viettää työaikaa pois toimistolta. Se on strateginen työkalu, joka vahvistaa työyhteisöä, lisää

Taulun kirjoitus kehoittaa "Never stop learning", elinikäinen oppiminen kannattaa.
Elinikäinen oppiminen – avain työssä menestymiseen
In Marckwort

Elinikäinen oppiminen, jatkuva kouluttautuminen ja ammatillinen kehittyminen ovat työelämässä usein esiin nousevia asioita. Jos aiemmat sukupolvet tottuivat siihen, että ensin

kirjallisen asiakaspalvelun kehittäminen
Marckwort mukana kehittämässä Carunan chat-kanavan asiakaspalvelua
In Marckwort

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö, joka tuo sähkön 737000 asiakkaalleen vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta. Carunan Asiakaskokemus ja verkkopalvelut -yksikkö on