[email protected]0207353320
Palaverit toimiviksi - Vuorovaikutusvalmennus

Palaverit toimiviksi


Hyvä palaveri huomataan

Olisiko aika kehittää organisaatiosi palaverit toimiviksi? Miltä tuntuisi, jos palaverit, etäpalaverit ja hybridipalaverit olisivat tehokkaita, toimivia ja vuorovaikutteisia? Miten saada osallistujat osallistumaan ja kertomaan mielipiteensä? Kuinka välttää päällekkäin puhumista tai epäselviä puheenvuoroja?

Useat meistä viettävät paljon aikaa palavereissa, joten ei ole yhdentekevää, miten palaveri on suunniteltu ja toteutettu. Toimivassa palaverissa on selkeä asialista ja siinä edetään kohti tavoitetta käyttäen tilanteeseen sopivaa fasilitointia ja hyviä palaverimenetelmiä.

Palaverit toimiviksi -koulutus

Koulutuksessa saat vinkkejä ja oppeja, joiden avulla lisäät tehokkuutta niin lähi-, hybridi- kuin etäpalavereihin.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille palaverien järjestäjille ja pitäjille sekä niihin osallistuville.  

Palaverit toimiviksi -koulutuksen sisältö

 • Onnistuneen palaverin osa-alueet
 • Etäpalaverin haasteet ja hyödyt
 • Hybridipalaverin erityispiirteet
 • Vuorovaikutteisuus lähi- ja etäpalaverissa
 • Palaverin vetäjän rooli ja tehtävät
 • Osallistujien rooli ja velvollisuudet
 • Suunnittelu, agenda, aikataulutus ja toimiva kokouskutsu ohjeineen
 • Kuinka hallitset eri kokoisia ryhmiä
 • Teamsin tehokas käyttö
 • Fasilitointi palavereissa

Koulutus on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Työskentelytapamme on innostava ja vahvasti osallistava, valmentava sekä oivalluttava. Saat konkreettisia keinoja ja työkaluja, joiden avulla osaat toteuttaa osallistavat ja toimivat palaverit. 

Koulutus voi painottua joko lähipalavereihin, etäpalavereihin tai hybridipalavereihin tarpeen mukaan. Hybridipalaverit ovat yleistyneet, niissä osa henkilöistä on etänä, osa paikan päällä ja osa on yhteydessä isompana ryhmänä yhteisestä kokoustilasta.

Kerro koulutustarpeestanne, niin suunnitellaan teille sopiva toteutus.

Koulutuspaikka ja toteutus – lähikoulutus vai etäkoulutus?

Koulutus voidaan toteuttaa joko etäkoulutuksena, lähiopetuksena tai hybriditoteutuksena. Sekä etä- että lähikoulutuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja pedagogisesti hyvin toteutettuja.

Lähikoulutuksissa koulutuspaikkana voi olla joko yrityksesi omat tilat tai Marckwortin koulutustilat Espoon Keilarannassa. Kouluttajamme kouluttavat myös muilla paikkakunnilla. Koulutuspaikkana voi olla esimerkiksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Turku, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi – tai jokin muu toivomasi paikkakunta.

Näin osallistujat ovat kommentoineet koulutusta:

 • Koulutuksen runko ja rytmitys oli todella hyvin mietitty ja se vastasi omia tarpeitani hyvin.
 • Hyvät materiaalit, käytännönläheinen koulutus. Opittuja asioita pystyi heti hyödyntämään omissa palavereissa. Koulutus antoi enemmän kuin uskalsin odottaa.
 • Sain hyviä vinkkejä, joita voin käyttää omissa etäpalavereissa.
 • Hyvin ja selkeästi esitetyt asiat, sain monta hyvää käytännön vinkkiä.
 • Asiansa osaava vetäjä ja mukavan käytännönläheinen koulutus.
 • Kouluttaja oli erinomainen ja sisältö oli hyvä ja innostava.
 • Antoi uutta näkökulmaa etäpalavereiden järjestämiseen. Motivoi ja innosti ottamaan uusia työkaluja käyttöön. Innostava vetäjä!

Pyydä lisätietoja tai sovi suunnittelutapaaminen asiantuntijamme kanssa!

Yhteyshenkilösi:

Annette Marckwort-Lindgren

Annette Marckwort-Lindgren
annette(at)marckwort.fi
Vaihde: 020 735 3322

OTA YHTEYTTÄ

Tutustu myös muihin vuorovaikutustaitoja kehittäviin valmennuksiimme: