[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Saitko tehtäväksi perehdyttää uudet työntekijät? Näillä keinoilla onnistut perehdytyksessä.

Kesä lähestyy ja monessa organisaatiossa mietitään, miten hoitaa onnistuneesti kesätyöntekijöiden perehdytys. 

Onnistunut perehdytys on tärkeää, ja se tiedostetaan useimmissa yrityksissä. Perehdyttäjälle uuden henkilön perehdytys kuitenkin teettää ylimääräistä työtä ja perehdyttäjällä ei aina ole tietoa siitä, miten onnistunut perehdytys tulisi suunnitella ja toteuttaa.  

Tässä muutamia pohdintoja, jotka helpottavat perehdyttämisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Laadi toimiva ja hyvä perehdytyssuunnitelma!
Hyvän perehdytyssuunnitelman laatiminen vie jonkin verran aikaa, mutta siihen käytetty aika voitetaan myöhemmin takaisin. Jokaiselle uudelle työntekijälle tulisi olla omanlainen perehdytyssuunnitelma. Yhtenäinen malli on usein hyvä pohja henkilökohtaiselle suunnitelmalle.  
Hyvässä perehdytyssuunnitelmassa on pääkohtien lisäksi huomioitu tulevan työntekijän aiempi kokemus ja osaaminen ja määritelty tavoitteet selkeästi. Sekä perehdytettävä että perehdyttäjät tietävät tarkasti kuka, mitä, milloin, ja miten perehdytetään.  

Perehdytys on tiimityötä.
Yleensä perehdytykseen osallistuu useita henkilöitä. Esihenkilön rooli on tärkeä suunnittelussa, perehdytysvastaava informoi sekä ottaa vastuun perehdytyksen sujumisesta sekä seuraa edistymistä, ja perehdyttäjät kouluttavat tehtäviin, sääntöihin ja muihin työntekemisen kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. Heillä tulisi olla hyvät vuorovaikutustaidot sekä lisäksi pedagogista osaamista ja ymmärrystä siitä, miten aikuiset oppivat.

Onko perehdytykseen varattu riittävästi aikaa? Oppiminen on henkilökohtaista ja siihen vaikuttavat useat asiat, kuten aiempi osaaminen, opittavan asian laajuus ja vaikeus, opetusmenetelmät, motivaatio jne. Hyvässä perehdytyksessä on riittävästi aikaa syventää osaamista pikkuhiljaa ja päästä kokeilemaan uusia asioita turvallisessa ilmapiirissä. 

Toimivat opetusmenetelmät tukevat ja nopeuttavat oppimista.
Perehdyttäjä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, miten motivoi, selkeyttää ja auttaa perehdytettävää oppimaan. Hyvä perehdyttäjä miettii erilaisia menetelmiä, joiden avulla saa perehdytettävän oppimaan ja muistamaan. Aikaa säästääkseen perehdyttäjä voi suunnitella itseoppimista, erilaisia tehtäviä, videoita, materiaalia jne. Tämä saattaa viedä aikaa ja sen takia kannattaakin miettiä, mitkä asiat ovat vain kerran opetettavia ja mitkä mahdollisesti joka vuosi toistuvia. Kerran tehty saattaa säästää aikaa myöhemmin.

Yksi hyvin olennainen, ja usein unohdettu, asia on seuranta ja palautteen kysyminen. Kertaa edelliset opit, testaa osaamista ja kysy palautetta perehdytettävältä omasta opetustyylistäsi, käytetyistä menetelmistä, mitä hän on oppinut ja mitä asioita hän haluaa kerrata. Palaute on perehdyttäjälle arvokasta tietoa, se auttaa kehittämään omia perehdytystaitoja sekä opetusmenetelmiä ja kehittymään perehdyttäjänä.

Pyydä asiantuntija sparraamaan ja ideoimaan. Mikäli tuntuu siltä, että organisaatiossasi on tarvetta uudistaa ja kehittää uusien työntekijöiden perehdytystä, ota oppimisen asiantuntija avuksi. Alan asiantuntija auttaa laatimaan toimivan ja yhtenäisen perehdytyssuunnitelman ja antaa perehdyttäjille taidot kouluttaa onnistuneesti. 

Selene Marckwort, selene(at)marckwort.fi  

Tutustu tarkemmin Perehdyttäjäkoulutukseen!

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksellesi sopiva koulutusratkaisu!