[email protected]0207353320
Marckwort Oy

På svenska

Marckwort är ditt företags bästa utbildningspartner

Vår långa erfarenhet, vårt mångsidiga kunnande och våra utbildningsmetoder som bygger på växelverkan hjälper ditt företag att bli framgångsrikare. Vi vill att våra utbildningar ska ge konkreta resultat och klart påverka det praktiska arbetet. Vår målsättning är alltid att åstadkomma en genuin förändring hos deltagarna.  

Vi utbildar, utvecklar och hjälper att genomdriva förändringar 


Förbättrade interaktionsfärdigheter hos utbildare, uppträdare och inom team 

Dina medarbetare lär sig att uppträda och utbilda effektivare, proffsigare och skickligare. Vi erbjuder verktyg som hjälper att förstå personers individuella verksamhetsmodeller och hur man kan använda sig av dessa modeller i olika situationer i arbetslivet.  

Vi hjälper era kundbetjänare att betjäna ännu bättre  

Dina medarbetare blir effektivare i kundservice- och försäljningssituationer med hjälp av våra utbildningar och undersökningstjänster, samtidigt som ditt företag säkrar kundservicens kvalitet.  

Kommunicera över språkbärriärer

Våra språkutbildningar öppnar dörrar till samarbete och kommunikation mellan ditt företag och nya partners, kunder och målgrupper.  

  

En gedigen bakgrund i pedagogiskt kunnande och branschens ledande utbildare  

Vårt företag är en känd föregångare i fråga om undervisningsmetoder. Det är viktigt för oss att våra utbildningar har ett praktiskt upplägg med mycket interaktion och möjligheter för kursdeltagarna att delta aktivt. Vi planerar utbildningarna noggrant tillsammans med våra kunder och väljer ut metoder och exempel som passar in i den specifika kundens situation. Vi bygger upp en effektiv helhet som på bästa sätt kombinerar teori, social inlärning och praktiska övningar. Vi använder oss av olika faciliteringsverktyg, grupparbetsmetoder och praktiska exempel. Vi följer aktivt upp ny forskning inom lärande som vi använder som stöd då vi utvecklar våra metoder.  

Inlärning är en längre process som inkluderar genuin motivation, ny kunskap, insikter, gemensamt lärande och utveckling samt övning i passande proportioner. Vår målsättning är en fungerande helhet som har siktet på att utveckla färdigheter och få fram synliga resultat.

Boka ett möte med våra experter eller be om offert  

Kontakta oss på: [email protected]