[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Onnistuneen kielen intensiivikoulutuksen ainesosat

Olen viime aikoina pitänyt erityisen paljon ruotsin kielen intensiivikoulutuksia. Kyseessä ovat pääasiassa olleet asiakaspalvelun ammattilaiset, joiden kanssa olemme yhdessä sparranneet, aktivoineet ja parantaneet ruotsin kielen taitoja parin intensiivisen päivän aikana.

Tuntuukin siltä, että intensiivisesti toteutettavat kielikoulutukset ovat tällä hetkellä yhä kysytympiä: Kun ryhmä on raivannut tilaa kalentereistaan koulutusta varten, opittavaan asiaan voi keskittyä kerralla kunnolla ja tehokkaasti. Into ja mielenkiinto säilyvät alusta loppuun, vaikka opiskelu on todellakin nimensä veroista, eli intensiivistä ja hyvällä tavalla vaativaa.

1. Tavoitteet

Ensimmäiseksi asiakasyrityksen on määriteltävä koulutuksen tavoitteet tarkkaan, jotta koulutuksessa voidaan keskittyä oleellisten asioiden käsittelemiseen. Sovimme myös yhdessä asiakasyrityksen kanssa mitä aiheita käsitellään. Intensiivikoulutuksessa aika on rajattu eikä ”ylimääräiselle”, vaikkakin sinänsä mielenkiintoiselle ja hyödylliselle, sisällölle aina ole tilaa.

2. Perehtyminen

Onnistuneessa intensiivikoulutuksessa korostuu myös kouluttajan valmistautuminen. Hänen on muodostettava riittävän selkeä kuva niistä keskeisistä työtilanteista, joissa osallistujat tarvitsevat vierasta kieltä. Tärkeää on saada tietoa etenkin niistä haasteista, joita osallistujat näissä tilanteissa kokevat. Mistä asioista osallistujat puhuvat tai kirjoittavat opiskeltavalla kielellä, missä konkreettisissa tilanteissa he tarvitsevat sitä? Missä halutaan kehittyä? Ovatko esimerkiksi oman alan erikoissanasto ja rakenteet erityisen tärkeitä, vai onko empatian ilmaiseminen vieraalla kielellä vaikeinta?

3. Kouluttajan valmistelutyö

Kouluttajana minulle on erityisen tärkeää, että voin valmisteluvaiheessa perehtyä huolella asiakkaalta saamiini materiaaleihin. Kyseessä voi olla esimerkiksi sanastot, kaaviot ja kuvaukset työtilanteista, jotka auttavat minua hahmottamaan opiskelijoiden tilanteen.

Tutustuttuani ennakkomateriaaliin ja osallistujien taustakartoituksiin alan suunnitella koulutuksen sisältöä asiakasyrityksen toiveiden pohjalta. Sen jälkeen räätälöin ryhmälle omat harjoitukset ja aktiviteetit, joiden avulla osallistujat pääsevät harjoittelemaan ja oppimaan käsiteltäviä aiheita omalla tasollaan. Laaja valmistelutyö kannattaa: Kouluttajana saan parhaat ”kiksit”, kun koulutuspalautteissa toistuvat kommentit siitä, miten hyödyllistä oli saada tehdä harjoituksia, jotka nimenomaan mukailivat niitä omia, aitoja työtilanteita.

3. Opiskelijoiden rooli

Vaikka kouluttaja suunnittelee koulutuksen oppimateriaaleineen, kaikista suurimman työn tekevät opiskelijat itse. Kouluttajan näkökulmasta antoisinta on ehkä kuitenkin huomata, miten osallistujilla itsevarmuus käyttää vierasta kieltä paranee lähes silminnähden. Pelkästään yhden tai kahden koulutuspäivän jälkeen moni osallistuja kommentoi, kuinka jo vähän ruostunut kielitaito on ehtinyt aktivoitua ja asioita on alkanut palautua mieleen kaiken uuden opitun lisäksi.

Intensiivikoulutuksen vaikuttavuus

Vaikka intensiivikoulutus on nopeasti ohi, tarkkaan kohdennettu sisältö ja koulutusaineisto takaavat sen, että opitut asiat on helppo soveltaa suoraan omaan työhön heti koulutuksen päätyttyä. Siten myös koulutuksen vaikuttavuus on nopeasti havaittavissa. Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan vielä tehostaa eri tavoin: Esimerkiksi yrityksen sisällä osallistujat voivat pitää yhdessä oman kertaustapaamisen, tai koulutukseen voidaan liittää kouluttajan antama jälkitehtävä tai kertauswebinaari 2–4 viikkoa koulutuksen jälkeen.

Hannele Ritari

Olisiko ruotsin tai jonkun muun kielen räätälöidystä intensiivikoulutuksesta hyötyä myös sinun yrityksessä?