[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Miten varmistat, että koulutuksen aikana opitut asiat saadaan vietyä käytäntöön?

Pelkkä muistaminen tai asian ulkoa opettelu ei useimmiten ole oppimisen kannalta tärkein asia. Etenkin yritysten järjestämissä koulutuksissa pääasia on saada aikaan muutosta käyttäytymisessä. Sitä ei pelkkä tieto asiasta välttämättä tee, vaan tarvitaan jotakin muuta. Esimerkiksi tiedon jakaminen siitä, minkälaista hyvä asiakaspalvelu on, ei riitä siihen, että yritys voi taata erinomaisen asiakaspalvelun asiakkailleen.  Miten siis onnistumme muuttamaan käyttäytymistä?

Professori Art Kohnin sanoin: ”What you do after training is more important than what you do during the training.”

Yritysvalmennuksen järjestäjän tai tilaajan kannattaakin huomioida muutamia asioita, jotta koulutuksesta saadaan paras mahdollinen hyöty ja koulutuksessa opitut asiat siirtyvät käytäntöön.

4 kysymystä koulutuksen hankkijalle:

Mieti ainakin seuraavat asiat ennen kuin tilaat koulutuksen:

 • Ovatko esimiehet/johto sitoutuneita koulutukseen? Esimiehen sitoutumisella on todettu olevan suuri merkitys oppimisen tehostamisessa.
 • Onko koulutuksella selkeä tavoite?
  • Mitkä ovat 3 tärkeintä asiaa, jotka koulutuksella halutaan saavuttaa?
  • Miten voidaan todeta, että tavoite on saavutettu?
 • Onko koulutukselle rajattu selkeä kohderyhmä?
  • Kannattaako toteuttaa täsmäkoulutusta pienelle kohderyhmälle, vai voiko koulutus olla onnistunut myös suuremmalle yleisölle? Homogeeniselle ryhmälle suunniteltu koulutus toimii parhaiten.
 • Onko olemassa selkeä suunnitelma koulutuksen jälkeisille toimille?
  • Miten koulutuksessa opitut viedään käytäntöön: tee after-the-training plan, eli konkreettinen suunnitelma siitä, miten opitut asiat saadaan näkymään todellisina tekoina koulutuksen jälkeen.
  • Nimeä vastuuhenkilö toteuttamaan suunnitelma.

Haluatko kommentoida? Lähetä minulle viesti: [email protected]