[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Mikro-oppiminen – mitä se on ja mihin sitä voi käyttää?

Tieto sopivina paloina

Mikro-oppimisen olennainen piirre on, että tieto jaetaan pieninä, lyhyinä, helposti löydettävinä paloina. Tiedon voi hakea silloin, kun sitä tarvitsee, ja vastauksen kysymykseen saa heti ja ymmärrettävällä tavalla. Oppi tarttuu, kun tieto tulee tarpeeseen ja on heti käsillä. Mikro-opetusmateriaali sisältää mm.

 • lyhyitä videonpätkiä ja nauhoituksia
 • tekstiä, ohjeita ja kuvia
 • interaktiivisia sivuja
 • kysymyksiä ja kyselyitä.

Tieto on helposti saatavilla

Nykyajan viestintäteknologia edesauttaa tiedon etsimistä ja löytämistä. Mikro-opetus tuo tiedon sitä hakevalle juuri oikealla hetkellä. Mikro-opetustekniikalla opetusohjelmat, työohjeet tai kertaustehtävät voi tehdä mielenkiintoisiksi ja toimiviksi.

Täsmäopetusta

 • perehdytykseen ja kertaukseen

Koulutukset ovat usein tiivistahtisia. Oppi unohtuu nopeasti, jos sitä ei kerrata tai päästä käyttämään. Mikro-opetuksen avulla voi sekä perehtyä johonkin aiheeseen että kerrata koulutuksen opit nopeasti, kun niiden soveltaminen on ajankohtaista.

 • työohjeiksi

Työvaiheen ohjeistukset löytyvät kätevästi, ja videoiden tai kuvien avulla työvaiheet ovat nopeasti ja helposti ymmärrettäviä. Oikea tieto oikeaan aikaan vähentää virheitä töissä.

 • kiireiselle ja omatoimiselle

Mikro-oppiminen sopii henkilöille, jotka eivät halua tai ehdi istua koulutuksessa tai jotka oppivat paremmin itsenäisesti. Niille, jotka jo osaavat perustaidot, tiedonhaku esim. videoista on hyvä tapa varmistaa asioita ja vahvistaa opittua.

Mihin mikropetus ei sovi?

Mikro-opetus saattaa hyvin käytettynä säästää aikaa ja rahaa. Se täydentää loistavasti koulutuksia, mutta ei kuitenkaan korvaa perusteellista ja kattavaa koulutusta vaativiin ja laajaa osaamista edellyttäviin tehtäviin.

Vinkkejä mikro-opetuksen suunnittelijalle

Mikro-opetuksen tavoite, sisältö ja toteutus kannattaa suunnitella huolellisesti ja kokonaisuutta silmällä pitäen.

 • Varmista, että tieto on helposti löydettävissä.
 • Pidä sisältö lyhyenä ja mielenkiintoisena.
 • Muista visuaalisuus.
 • Pidä aineisto ajan tasalla ja uudista säännöllisesti.

Mikro-opetus hyödyntää nykytekniikkaa ja on osa tätä päivää. Se auttaa pysymään mukana muutoksen vauhdissa. Luo kulttuuri, jossa mikro-oppiminen on osa arkipäivää.

Seléne Marckwort

Haluatko kommentoida? Lähetä minulle viesti: [email protected]