[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Miten luot vuorovaikutusta etäkoulutuksiin?

Viime aikoina etäkoulutukset ovat lisääntyneet, niin sisäiset kuin koulutusyrityksiltä ostetutkin. Kartoitimme toukokuussa yritysten kokemuksia etäkoulutuksista ja kaksi asiaa nousi ylitse muiden.

Etäkoulutukset koetaan sujuvaksi tavaksi järjestää koulutuksia, mutta niiden vuorovaikutteisuuden puute huolettaa monia.

Koulutuspäällikkömme Selene kertoo alla miten Marckwortilla taataan etäkoulutusten onnistuminen ja kokosi hyödyllisiä vinkkejä, joilla voit kehittää oman yrityksesi koulutuksia vuorovaikutteisiksi ja onnistuneiksi.

Meillä Marckwortilla koulutusten punaisena lankana on käytännönläheisyysvuorovaikutteisuus, koulutettavien aktivointi ja opitun vahvistaminen itse tekemällä. Pelkkää faktaa kaatamalla ei opi eikä kehity, vaan harjoittelemalla, kertaamalla ja käytännön tilanteiden kautta.

Etäkoulutuksissa vuorovaikutteisuus kyllä onnistuu, mutta keinot sen aikaan saamiseksi ovat erilaisia kuin lähiopetuksessa.

Selenen vinkit vuorovaikutuksen luomiseen etäkoulutuksissa:

  1. Ryhmäkoko. Valitse ryhmän koko koulutuksen tavoitteiden mukaan. Mitä on tarkoitus oppia ja millä tavalla? Se mikä toimii lähiopetuksessa, ei välttämättä toimi etänä. Lähtökohtaisesti etäkoulutukseen kannattaa valita vähemmän osallistujia kuin lähiopetukseen. Pienemmän kokoinen ryhmä mahdollistaa paremman keskustelun ja jättää tilaa kysymyksille. Hyvä ryhmäkoko etäkoulutuksissa on 3-15 henkeä.
  2. Koulutuksen kesto. Parhaankaan etäkouluttajan koulutusta ei jaksa seurata loputtomasti. Koko päivän koulutukset ovat useimmiten osallistujille liikaa. Koska etäkoulutuksissa on pienemmät ryhmät, saavutat opetustavoitteet todennäköisesti lyhyemmässä ajassa kuin isolle ryhmälle. Jos asiaa on paljon, pitkät koulutukset kannattaa paloitella 2-4 tunnin osiin ja jakaa toteutus useammalle päivälle.
  3. Läsnäolo. Koulutuksen seuraaminen on helpompaa, kun koulutettavat näkevät kouluttajan. Osallistuja aistii heti, puhuuko kouluttaja kuulijalle vai lukeeko hän läpi PowerPointeja. Kun pidät videota päällä koulutuksessa, muista pitää katse osallistujissa (katso kameraan).
  4. Kontakti heti alussa on avain onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Jos koulutettavat eivät ole sinulle tai toisilleen ennestään tuttuja, muista luoda kontakti koulutuksen alussa. Etäkoulutukset onnistuvat, kun ilmapiiri on rento ja osallistujalle turvallinen. Turvallisessa ympäristössä osallistujan on helpompi kommentoida, kysyä ja keskeyttää tarvittaessa. Kun alussa on tutustuttu ja jokainen on päässyt lyhyesti joko esittäytymään tai moikkaamaan, saadaan osallistuvampi ryhmädynamiikka aikaiseksi. Pienissä ryhmissä voit myös pyytää osallistujia laittamaan videon päälle esimerkiksi alussa, kun tutustutaan ja mahdollisesti muutaman kerran keskustelujen aikana.Myös kutsussa koulutukseen kannattaa jo mainita, että koulutuksen aikana on keskusteluja ja vuorovaikutteisuutta.
  5. Rytmitys vaikuttaa keskittymiseen ja mielenkiinnon ylläpitämiseen. Saat pidettyä osallistujien mielenkiinnon yllä, kun koulutuksessa on vaihtelua. Vaihtelua koulutukseen saa esimerkiksi kysymyksillä, tehtävillä, kilpailuilla ja vaihtelevalla esitysmateriaalilla. Muista myös pitää riittävästi taukoja, vähintään kerran tunnissa.
  6. Osuva sisältö Onnistunut koulutus on sellainen, jonka sisältö on rakennettu osallistujien tarpeisiin sopivaksi ja viesti suunnataan kuulijoille. Näin osallistuja saa suoran hyödyn omaan työhönsä. Tämä on tärkeää kaikissa koulutuksissa, mutta etäkoulutuksissa se korostuu entisestään. Tarjoa osallistujille räätälöityä täsmäsisältöä, älä luennoi.
  7. Aktivoi ja fasilitoi. Etäkoulutuksissa voi käyttää erilaisia aktivoivia työkaluja fasilitoinnissa. Kun osallistuja pääsee itse tekemään tai reflektoimaan oppimaansa, hän on fokusoituneempi ja myös tieto siirtyy paremmin muistiin ja käytäntöön. Aktivoivat työkalut lisääntyvät koko ajan. Me Marckwortilla Seuraamme jatkuvasti mitä applikaatioita ja uusia työkaluja etäkoulutuksissa voidaan käyttää, jotta oppiminen etänä on innostavaa ja tehokasta. Tällä hetkellä käytämme esimerkiksi työkaluja ja appeja  kyselyihin, tehtäviin, pienryhmätyöskentelyyn ja tietokilpailuihin.