[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Mitä järkeä on tilata räätälöity englannin kielen koulutus?

”Yrityksemme kieli on englanti, joten meillä kaikki osaavat englantia”. Tämä saattaa olla asiakkaidemme kommentti, kun kyselen, onko työelämän englannin kielen koulutukselle sillä hetkellä tarvetta. Ja näin tilanne usein onkin, Suomessa työikäisen väestön englannin kielen taito on monesti vähintään perustasolla hyvä.

Hyötyisikö yritys sittenkin englannin kielen koulutuksesta?

Kun jatkan keskustelua asiakkaan kanssa, saattaakin joskus käydä ilmi, että on se yksi uusi työntekijä, jolle hyvästä englannin kielen tasosta huolimatta uusi erikoissanasto on vierasta. Tai sitten on se rautainen, kokenut tiimi, jolle yllättäen ilmoitetaan, että jatkossa he saavat myös englanninkieliset yhteydenotot hoitaakseen.

Kun yrityksen toimintaympäristö on vahvasti englanninkielinen, yrityksen uskottavuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa, osataanko esimerkiksi asiakaspalvelussa hoitaa laskutus kerralla oikein ja ovatko esitykset tasokkaita myös englannin kielellä. On hyvä muistaa, että kun yrityksessä investoidaan räätälöityyn koulutukseen ja työnteko myös vieraalla kielellä tehostuu, investoidaan samalla parempaan tuottavuuteen. Kielitaidon taso ei siis ole pelkästään henkilökohtainen asia.

Räätälöidyn kielikoulutuksen etuja

Erään asiakasyrityksemme kielistrategian mukaisesti heidän asiantuntijansa kehittävät englannin kielen taitoaan pitkäjänteisesti, useamman vuoden ajan räätälöidyssä kielikoulutuksessa. Pienryhmät muodostetaan pääasiassa osallistujien työtehtävien samankaltaisuuden perusteella, myös osallistujien tasot huomioidaan. Näin varmistamme, että käsiteltävät aiheet ovat kaikille relevantteja.

Matkan varrella asiakasyrityksessämme todettiin, että myös erilliselle HR-aiheiselle englannin kielen ryhmälle oli kysyntää, joten perustimme sellaisen. Räätälöity koulutus asettaa osallistujat oman oppimiskokemuksensa keskiöön, he eivät siis vain seuraa valmista koulutusohjelmaa. Tämä lisää omalta osaltaan osallistujien sitoutumista koulutukseen ja parantaa oppimistuloksia. Koulutukseen käytetty aika on siis ollut tehokasta.

Minkälaisia etuja räätälöity kielikoulutus toisi sinun yrityksellesi ja työntekijöillesi?

Onko yrityksessäsi muita kielikoulutustarpeita? Räätälöimme yrityskohtaiset kielikoulutukset pienryhmille ja yksilöopiskelijoille mm. ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielessä.

OTA YHTEYTTÄ