[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Näin saat lisää vuorovaikutusta etäpalavereihin ja etäkoulutuksiin

Näillä eväillä saat etäkoulutuksiin, hybridikoulutuksiin tai etäpalavereihin lisää vuorovaikutteisuutta ja osallistamista.

YHTEINEN ALUSTA – Sopii etäkoulutuksiin ja etäpalavereihin

Mihin yhteinen alusta sopii: Yhteistä alustaa voi käyttää muistiinpanojen tekemiseen, ideointiin, fasilitoinnin apuvälineenä, miellekarttana tai kuten valkotaulua tai fläppitaulua.

Miksi käyttää yhteistä alustaa: Saat ryhmän jäsenet osallistumaan paremmin, ajatukset saa kirjattua muistiin, kaikki voivat osallistua ideointiin ja muistiinpanojen tekemiseen. Yhteisöllinen, visuaalinen ja vuorovaikutteinen keino.

Miten yhteistä alustaa voi käyttää:

 • Alustoja on useita erilaisia. Tarkista niiden ominaisuudet ja mikä on yrityksessä hyväksytty alusta.
 • Opettele valkotaulun käyttö ja jakaminen.
 • Useimmat valkotaulut tai miellekartta-alustat ovat ilmaisia ja lisämaksusta niihin saa lisäominaisuuksia.
 • Virtuaalisia valkotauluja: Padlet, Flinga, Miro, Mural, Canva, Microsoft Whiteboard
 • Mieti mitä tietoa alustaan kirjataan ja muista tietoturva
 • Esimerkiksi Padletissa voi valita kirjataanko sinne nimellä tai nimettömänä.
 • Osissa valkotauluista voi muiden tekemiin lappuihin lisätä kommentteja tai peukutuksia
 • Voit jakaa osallistujille yhteisen valkotaulun tai jokaiselle pienryhmälle oman valkotaulun.
 • Voit jo laittaa valmiita otsikoita, joiden alle osallistujat kirjaavat muistiinpanoja, ideoita tai mielipiteitä.
 • Voit myös lähettää valkotaulun etukäteen ja pyytää siihen toiveita tai ajatuksia.

OPETA TOISILLE – Sopii etäkoulutuksiin

Mihin sopii: Tämä harjoitus sopii koulutuksissa aineiston itseopiskeluun, kertaukseen ja olennaisten asioiden hahmottamiseen.

Miksi käyttäisit tätä: Opimme paremmin, kun ymmärrämme opetettavan asian pointin ja sanoitamme sen itse. Myös keskustelu edesauttaa oppimista ja asian ymmärtämistä. Yhdessä tekeminen ja asiasta puhuminen on sosiaalista ja mukavaa ja ennen kaikkea tehokasta.
 

Miten toteutat harjoituksen:

 • Laita koulutettavat 3 hengen ryhmiin.
 • Valitse opetettavasta kokonaisuudesta 3 aihetta.
 • Anna oppilaiden valita mihin näistä kolmesta aiheesta haluavat tutustua.
 • Voit tehdä kysymyksiä tai miellekartan helpottamaan aiheen opiskelua.
 • Pyydä oppijaa tekemään pääkohdista miellekartan tai selkeän yhteenvedon.
 • Jokainen opettaa oman aiheen 3 hengen pienryhmässä muille.
 • Testaa opittu: Ryhmä voi joko vastata kysymyksiin, voit pitää pistokokeen tai tehdä itse vielä yhteenvedon aiheista.
   

TESTI ALUSSA JA LOPUSSA – Sopii etäkoulutuksiin


Mihin testi tai koe sopii: Testi sopii motivoimaan sekä havainnoimaan edistystä. Sopivat testit edesauttavat oppimista. Testi ei saa olla liian vaikea tai epämukava tai aiheuttaa painetta.
 

Miksi käyttäisit testaamista: Testiä voi käyttää esimerkiksi siihen, että testaat oletko opettanut tehokkaasti ja oikeita asioita painottaen. Voit jakaa opetuksen aiheita osiin ja laittaa väliin pienen testin. Voit myös tehdä alkutestin, osaamiskartoituksen tai tavoitekyselyn tason määrittämisessä ja oikeiden opiskelumoduulien suunnittelussa. Mitä tasaisempi taso ja samanlaiset tavoitteet ryhmän jäsenillä on, sitä paremmin voit tarkentaa opetettavat aiheet heille sopiviksi. Lopputestin voi vaikka tehdä pareittain ja sillä voi osoittaa edistymistä ja osaamista.
 

Miten toteutat testaamisen:

Kun teet testin tai kokeen, mieti miksi teet sen? Mikä on tavoitteesi? Mitä haluat aikaansaada?

 • Voit käyttää etäopiskelussa esim. jotain seuraavista työkaluista: Google Forms, Microsoft Forms, Mentimeter, Survey Monkey, Kahoot tai jokin muu vastaava.
 • Mieti haluatko testata osaamista, oppimista tai käyttää testiä opetuksen apuna.
 • Osissa testeistä on toiminto, joilla opiskelija voi heti itse nähdä oikeat ja väärät vastaukset.
 • Testi voi olla myös nimettömänä tehtävä, jolloin kouluttaja testaa enemmänkin yleistä osaamistasoa tai mitä tulisi vielä kerrata.
 • Testin voi joskus tehdä pareittain ja materiaalia avuksi käyttäen – tämä edistää oppimista
 • Koulutuksen lopussa tai aiheiden välissä voit teettää saman testin uudestaan ja osoittaa miten kehitystä on tapahtunut.
 • Oppilaat voivat myös tehdä toisilleen testin. (tämä on hauskaa ja edistää aineiston kertaamista oppimista)