[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Suomalaisten koulujen opetustaitoja kehutaan – entä yritysten koulutustaitoja?

Yrityksen tehtävä on auttaa asiantuntijaa kouluttamaan hyvin

”Huipputason opettaja on nöyrä. Opiskelijan auttaminen on säihkyviä luentotaitoja tärkeämpää.” Näin otsikoi Helsingin Sanomat syyskuussa julkaistun jutun, jossa kerrottiin, miten suomalaisten yliopistojen luennot ovat muuttuneet vuorovaikutteisemmiksi. Omat opiskeluaikani tulivat elävinä mieleen: Björn Wahlroosista on monta mielipidettä, mutta silloin hän erottautui positiivisesti harmaasta massasta eloisalla ja herättelevällä luennointityylillään. On todella hienoa, että yliopistoissa on alettu kiinnittää huomiota opetuksen laatuun tarjoamalla pedagogisia kursseja luennoitsijoille.

Lokakuussa taas HS-analyysin artikkeli jatkoi samasta aiheesta kertomalla suomalaisten tutkijoiden esiintymistaitojen puutteesta. Toivottiin, että esiintymiskoulutusta saataisiin jo koulussa. Hyvä ajatus, joka huomioidaankin jo uudessa opetussuunnitelmassa. Yritysmaailma ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan, että koulunsa vasta-aloittaneet valmistuvat. Yritykset tarvitsevat taitavia esiintyjiä ja kouluttajia jo nyt. Nopeampia tuloksia saadaankin, jos yritysten esiintyjällä olisi mahdollisuus kehittää omia esiintymistaitojaan silloin, kun siihen on todellinen tarve. Oppiminen on elinikäistä – koulun tehtävä on auttaa opin tiellä alkuun, ja kehittyminen jatkuu yksilön kehitystarpeiden mukaan työelämässä.

Asiantuntijakouluttajan tehtävä on herättää mielenkiinto ja auttaa yleisöä ymmärtämään

Yritysten koulutuksista tai luennoista suuri osa on asiantuntijoiden pitämiä. Monet asiantuntijat toimivat oman toimen ohella kouluttajina, mutta pedagogista osaamista heillä ei yleensä ole. Usein asiantuntijat eivät myöskään koe itseään hyviksi kouluttajiksi, eikä esiintyminen välttämättä ole heille se kaikkein mieluisin tehtävä.

Tietoa löytyy nykyään kaikkialta, joten tiedon välittäminen ei läheskään aina ole asiantuntijakouluttajan tärkein tehtävä.  Kouluttamisen ytimessä on taito osata esittää tieto ymmärrettävästi, kiinnostavasti ja niin, että se jää mieleen ja muuttaa ajattelutapaa. Ei ole realistista odottaa, että asiantuntija olisi aina ikään kuin itsestään myös hyvä kouluttaja. Hyväksi, tai ainakin paremmaksi, kouluttajaksi voi jokainen kuitenkin oppia. Mielestäni jokaisen yrityksen tehtävä onkin tukea asiantuntijaa antamalla hänelle mahdollisuus kehittää omia koulutustaitojaan systemaattisesti. Siitä hyötyy sekä yritys, asiantuntija että osallistujat.

Onnistuneet koulutukset ja luennot pedagogisen strategian avulla

Koska asiantuntijoiden esiintymistilaisuudet luovat yrityksestä mielikuvan kuulijoille, on tärkeää, että jokaisella yrityksellä on pedagoginen strategia asiantuntijakouluttajien tukena. Pedagogisella strategialla tarkoitan selkeää suunnitelmaa, jolla yritys varmistaa, että asiantuntijaluennot ja -koulutukset saavuttavat yrityksen asettamat tavoitteet.  

Pedagoginen strategia tuottaa kouluttajille toimivat työkalut ja selkeät suuntaviivat onnistuneen koulutuksen tai esityksen toteuttamiseksi. Se tarjoaa uusinta tietoa ihmisten oppimisesta ja kouluttajan roolista sekä kirkastaa, minkälaisen kuvan yritys haluaa itsestään koulutuksillaan viestittää.

Jotta strategia saadaan vietyä käytäntöön, on tärkeää tarjota asiantuntijoille koulutusta, joka helpottaa asiantuntijakouluttajan tehtävää. Yksittäiset koulutukset eivät aina tuo haluttua tulosta, vaan tarvitaan pitkäjänteinen kehityspolku, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä määrätietoisesti kohti asetettua tavoitetta. Se säästää asiantuntijan aikaa koulutusta suunniteltaessa, ja sen avulla saadaan toteutettua laadukkaita koulutustilaisuuksia, joissa kouluttaja on motivoitunut kouluttamaan ja jotka osallistujat kokevat hyödyllisiksi. 

Myös sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli koulutusten onnistumiselle. Tarjoamalla säännöllisesti tukea ja kouluttajakoulutusta asiantuntijakouluttajille yritys viestii, miten tärkeää sille on, että yrityksen nimissä tapahtuvat koulutukset ja esiintymiset ovat onnistuneita tilaisuuksia.
 

Annette Marckwort-Lindgren
 

Haluamme haastaa yritykset tekemään koulutusremontin: tarkistamaan kouluttamisen tasoa ja pohtimaan, ovatko koulutusten laatu, menetelmät, materiaalit ja järjestelyt ajan tasalla.

Haluatko kommentoida tai kuulla lisää siitä, miten voit rakentaa onnistuneen koulutuspolun asiantuntijoiden tueksi? Lähetä minulle viesti tai sovi tapaaminen asiantuntijamme kanssa: annette(at)marckwort.fi