[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Miten varmistat, että opetettu asia jää muistiin ja siirtyy käytäntöön?

”Käyttäkää Boostereita” – tämän lauseen sanoi Art Kohn ’Brain based learning’ -seminaarissaan. Hän luennoi aivoista ja oppimisesta ja kertoi, miten aivotutkimus vahvistaa vanhaa hyvää oppia siitä, että kertaus on opintojen äiti – tai ei oikeastaan kertaus, vaan toisto.  

Olisiko myös yritysten kouluttajien aika oivaltaa, että PowerPoint-diojen lukeminen ääneen ei ole tehokas tapa opettaa?

Aivot on ohjelmoitu unohtamaan. Myös tämän lauseen sanoi aivotutkija. Huojentava tieto monelle! Kuitenkaan emme unohda onneksi ihan kaikkea. Miksi muistamme joitain asioita, mutta toiset poistuvat melko nopeasi muististamme? Aivoissa tapahtuu aktivoitumista, joka vahvistaa opitun asian muistiin painumista. Miten voimme siis aktivoida aivoja muistamaan?

Vahvista oppimista Boostereilla!

Boosterilla tarkoitetaan sitä, että opittua asiaa vahvistetaan.  Aivotutkimuksen mukaan uutta tietoa tulisi vahvistaa useita kertoja eri tavoin. Näin annetaan aivoille viesti, että juuri tämä asia on olennainen ja se tulee painaa mieleen. Noin 20 minuutin kuluttua ’aivot ovat täynnä’ ja opittua tulisi vahvistaa, jotta se muistetaan ja uusille asioille on tilaa. Vahvistaminen tulee tehdä mieluiten niin, että aivoille annetaan pieni tehtävä, eikä niin, että kouluttaja kertaa saman asian samalla lailla uudelleen. Parhaiten opitun vahvistaminen toimii tutkimusten mukaan, jos soveltaa ’2-2-2 menetelmää’ .

Ota mallia boostereiden ’gurulta’

Seiminaarissa Art Kohn vahvisti oppimistamme siten, että hän laittoi meidät tekemään erilaisia tehtäviä koulutuksen aikana ja toteutti 2-2-2 menetelmän oppeja koulutuksen jälkeen seuraavasti:

  • 2 päivää oppimistapahtuman jälkeen Art Kohn lähetti kehittämällään Booster-ohjelmalla listan sanoja ja pyysi meitä rastittamaan ne sanat, joita hän oli käynyt läpi koulutuksessa.
  • 2 viikon sisällä tuli seuraava boosteri, jossa oli muutamia kysymyksiä, joihin piti valita listasta oikea vastaus.
  • 2 kuukautta tapahtuman jälkeen hän lähetti meille aiheeseen liittyviä avoimia kysymyksiä, joihin pyysi vastaamaan.

Jäivätkö Art Kohnilta opitut asiat mieleen?

Ainakin tämän koulutuksen asiat ja aiheet jäivät hyvin mieleeni. Myös se, että aihe kiinnostaa minua ja koskettaa suoraan omaa työtäni vahvistaa muistamista.

Miksi moni kouluttaja kuitenkin vain kaataa tiedon kuulijoille? Kuulen yleensä puolustuksena, että on aikapula, jonka vuoksi erilaiset oppimista ja muistamista vahvistavat keskustelut, tehtävät tai harjoitukset jätetään pois. Myös totuttu tapa kouluttaa tai osaamattomuus ovat yleisiä syitä.

Miten koulutuksia siis voisi tehostaa?

Mikäli tavoitteena on pelkästään informaation jakaminen, on luentomainen tilaisuus usein nopein toteuttaa. Jos kuitenkin tavoitteena on oppiminen tai opitun käyttöönotto ja hallinta, niin tulisi pohtia koulutusmenetelmän vaikuttavuutta tarkkaan.

Seuraavilla tavoilla voi tehostaa opittua ja lisätä perinteisen luokkaopetuksen rinnalle muita opetusmuotoja:

  • Selkeämmät tavoitteet ja suunnitelmat opetukselle
  • Pedagoginen ajattelu ja tehtävien, keskustelujen ja konkretian lisääminen
  • Henkilökohtaiset osaamis- ja tarvekartoitukset jolloin voi toteuttaa yksilölle kohdistettua opetusta
  • Moduuliopetus, jossa jokainen voi valita itselleen sopivan moduulin oman tason ja tarpeen mukaan
  • Mikro-opetus, jossa tieto on helposti ja nopeasti hyvin lyhyinä täsmäiskuina mobiilisti löydettävissä
  • Kouluttajan ammattitaidon kehittäminen. Kouluttajille tulisi järjestää tasaisin välein kouluttajakoulutuksia ja yrityksellä voisi olla kouluttajan opas, jossa on esitelty yrityksen tapa kouluttaa sekä erilaisia oppimista vahvistavia ideoita.

Alla linkki, josta saat vinkkejä sekä opettajajohtoisen koulutuksen, virtuaalikoulutuksen ja verkkokoulutuksen elävöittämiseen ja opetetun asian vahvistamiseen.

https://trainingindustry.com/articles/content-development/knowledge-retention-tactics-for-more-effective-learning/

Seléne Marckwort

Haluatko kommentoida? Lähetä minulle viesti: [email protected]