[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Asiakascase: Pöyry toteutti koulutusremontin

Laadukkaat koulutukset ovat Pöyryllä käyntikortti

Koulutuksiin osallistuvat odottavat koulutuksilta tehokkuutta, osallistavia menetelmiä sekä liityntäpintoja omaan työhön – koulutuksilta edellytetään täyttä vastinetta käytetylle ajalle ja tinkimätöntä laatua.

Pöyry halusi varmistaa, että heillä vastataan nykyajan vaatimuksiin ja on kevään aikana uudistanut koulutuksiaan. Pöyryllä kehitettiin Marckwortin sparrauksessa uusia koulutuskokonaisuuksia ja uudistettiin jo olemassa olevia – koulutusten laatu haluttiin nostaa uudelle tasolle.

– Haluamme, että asiantuntijuutemme näkyy jokaisella osa-alueella. Tämä koskee myös koulutuksiamme. Asiantuntijamme kouluttavat paljon sekä talon ulkopuolella että sisäisesti, ja koulutukset ovatkin meille tärkeä käyntikortti ulospäin, projektista Pöyryllä vastannut Marika Hahtala (Director, Marketing and Business Development Manager, Industry Business Group) sanoo.

Marckwortin asiantuntija, koulutuspäällikkö Selene Marckwort, toteutti Pöyryn kouluttajille Train the Trainer valmennuspaketin, jossa pöyryläiset pääsivät suunnittelemaan ja kehittämään omia koulutuksiaan. Projektissa oli mukana Pöyryn asiantuntijakouluttajia muun muassa kone- ja kemikaaliturvallisuuden sekä projektinhallinnan alueilta.

– Kolmen kuukauden rupeama startattiin päivän koulutuksella ja työpajalla, jonka aikana käytiin läpi perusasioita aikuisten kouluttamiseen liittyvistä elementeistä ja pedagogiikasta sekä onnistuneiden koulutusten suunnittelua, rytmitystä ja materiaaleja, Selene Marckwort kertoo.

Valmennus antoi varmuutta kouluttamiseen

Kouluttajakoulutuksen jälkeen Pöyryn asiantuntijat kehittivät koulutuksiaan pienryhmissä ja ohjatuissa työpajoissa. Välillä uudistettuja malleja esiteltiin omalle väelle, minkä jälkeen niitä kehitettiin edelleen tiiviissä yhteistyössä Marckwortin kouluttajan kanssa.

Yhteisen työstämisen myötä osallistujat saivat uusia ideoita ja intoa omiin koulutuksiin.

– Koulutusten kehitysprojekti onnistui loistavasti. Saimme luotua kokonaan uusia koulutuksia. Koulutuksille luotiin tavoitteet, sisällöt, materiaalia ja markkinointimateriaaleja. Koulutukset on nyt suunniteltu pedagogisesti toimiviksi, ja ne ovat osallistavia ja innostavia. Osa koulutuksista on jo käynnissä, ja tästä jatkamme koulutusten kehittämisen parissa edelleen, Hahtala iloitsee.

Hahtala pitää arvokkaana, että jokainen asiantuntijakouluttaja ymmärtää nykyaikaisen aikuiskoulutuksen peruselementit ja saa varmuutta ja välineitä, miten koulutuksista saa tehtyä asiakkaita palvelevia ja tehokkaita.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Pöyry kehittää yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödyntää viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

Pöyry on osa AFRY-konsernia