[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Milloin kannattaa maksaa räätälöidystä kielikoulutuksesta?

Onko yrityksessäsi havahduttu siihen, että henkilökunnan kielitaito ei ole ajan tasalla tai riittävä muuttuvaan työympäristön vaatimuksiin nähden? Mikäli kielikoulutuksen järjestäminen työntekijöille on uutta yrityksessäsi, mietit ehkä koulutusvaihtoehtoja. Kannattaako tilata yrityksellesi oma, räätälöity kielikoulutus, vai olisiko edullisempi, kaikille avoin koulutus parempi?

Mieti tavoitteita

Aloita miettimällä, mitkä ovat kielikoulutuksen tavoitteet. Jos tarkoituksena on parantaa vieraan kielen yleissanastoa, kaikille avoin ryhmä voi olla sopiva valinta. Kurssin valmiiksi määriteltyyn sisältöön pääsee tavallisesti tutustumaan etukäteen.

Asiakkaamme arvostavat erityisesti heille suunniteltua koulutussisältöä, oman sanaston ja omien työtilanteiden harjoittelemista vieraalla kielellä. Räätälöidyssä kielikoulutuksessa siis opitaan juuri niitä asioita, joita osallistujat tarvitsevat tehdäkseen työnsä paremmin opiskeltavalla kielellä. Kun yrityksesi tai opiskelijat itse haluavat vaikuttaa kielikoulutuksen tavoitteisiin, räätälöity kielikoulutus voi olla sopivin valinta.

Mieti ajan käyttöä

Kun omalle yritykselle räätälöidyn koulutuksen sisältö on suunniteltu nimenomaan osallistujien tarpeiden perusteella, ajankäyttö on tehokasta. Vaikka kaikki oppiminen on arvokasta, aikaa ei kulu sellaisten aiheiden harjoittelemiseen, joita ei tse tarvitse omassa työssä. Kun opiskelu kohdistetaan työlle relevanttien asioiden opiskeluun, opitut asiat näkyvät lisäksi nopeammin käytännön työssä. Mikäli vieraan kielen perustaitoja halutaan vahvistaa rauhallisessa tahdissa, avoin ryhmä voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto.

Yrityksen omassa koulutuksessa osallistujat saavat usein myös vaikuttaa aikatauluun. Tämä voi helpottaa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamista.

Mieti ryhmää

Avoimessa kielikoulutuksessa osallistujat ovat usein eri aloilta ja oppimistarpeet vaihtelevat sen myötä. Siksi kouluttajan on pidettävä lujemmin kiinni etukäteen suunnitellusta opetussisällöstä.

Kun tilaat yrityksesi tarpeisiin räätälöityä kielikoulutusta, pienryhmä koostuu vain sinun yrityksesi työntekijöistä, ehkä samasta yksiköstä tai tiimistä.

Osallistujien ollessa samasta yrityksestä ja heidän oppimistarpeensa ovat vähintään jossain määrin yhteneväiset, koulutus on helpompi suunnitella koko ryhmälle sopivaksi.

Arvioimme osallistujien lähtötason ennen koulutusta, joten voimme myös varmistaa, etteivät tasoerot ole ryhmän sisällä liian suuret.

Päätöksenteko investoinnin kohteesta voi siis helpottua ja saat yrityksesi työntekijöiden tarpeisiin parhaiten vastaavan koulutuksen, kun huomioit tavoitteet, ajankäytön ja ryhmän kokoonpanon jo suunnitteluvaiheessa.

Onko sinun yrityksessäsi tarpeita parantaa työssä tarvittavaa kielitaitoa? Ota yhteyttä, niin räätälöimme yritytksellesi omat kielikoulutukset esimerkiksi englannin, ruotsin, suomen, venäjän tai saksan kielessä!