[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Millaista on johtohenkilöiden kielivalmennus?

Myös yrityksen johdolla on kehittämis- ja koulutustarpeensa siinä missä muillakin työyhteisön työntekijöillä. Kun johdon koulutustarpeet yleensä eroavat muiden työntekijöiden tarpeista, johto ja muu henkilöstö ei välttämättä osallistu samoihin koulutuksiin. Kuitenkin myös kielitaidon kehittämiselle voi olla tarvetta, myös vaikkapa toimitusjohtajalla.

Kun toimitusjohtaja aloittaa henkilökohtaisen kielivalmennuksen, kyseessä voi olla esimerkiksi kiinan kielen alkeet, jos yritys on kansainvälistymässä Kiinaan. Opiskeltava kieli voi olla vaikka ”ihan hyvällä tasolla” oleva englannin kieli, muttei vielä riittävän hyvä vaikuttamaan sijoittajien päätökseen. Kun pitäisi neuvotella englantia natiivitasolla puhuvan lakimiesryhmän kanssa, vieraan kielen taidolta vaaditaan taas jotain muuta.

Mitä valmennus on?

Kun yrityksen johtotehtävässä olevalle henkilölle suunnitellaan oma kielivalmennus, perustavoitteena on auttaa häntä toimimaan vakuuttavasti roolissaan myös vieraalla kielellä ja vieraassa kulttuurissa. Jos kyseessä on alkeistason kielivalmennus, valmennettava saa samalla arvokkaita vinkkejä esimerkiksi siihen, missä tilanteissa ja milloin kannattaa käyttää vasta opittua kielitaitoaan ja milloin vastaavasti taas on parempi käyttää toista, vahvempaa kieltä. Edistyneemmän tason valmennuksessa keskitytään useimmiten erilaisiin viestintätaitoihin, joita johtotehtävässä tarvitaan.

Tavoitteita ja syitä kielivalmennukseen on monia, myös henkilökohtaisempia. Kielivalmentajasta on hyötyä myös esimerkiksi silloin, kun henkilöllä ei ole riittävästi itsevarmuutta käyttää melko vankallakin pohjalla olevaa kielitaitoaan. Räätälöidyn valmennuksen henkilökohtaisuus ja mahdollisuus kehittyä mielekkäällä tavalla tekevät yleensä itsevarmuudelle ihmeitä.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Joskus herää kuitenkin kysymys, onko yrityksen johtohenkilöillä oikeasti aikaa käydä vielä kielitunneilla kaiken muun kiireen ohella. Kielivalmennus on kuitenkin erittäin tehokas ja mielenkiintoinen tapa parantaa kielitaitoa. Tapaamisissa asiantuntijakouluttajan kanssa osallistuja esimerkiksi oppii miten vastata vakuuttavasti suunnitteilla olevan lehdistötilaisuuden kysymyksiin, miten luoda sisältöä ajankohtaiseen vieraskielisen esitykseen tai vaikkapa harjoitella hissipuhetta.

Koska johtotason kielivalmennus on yleensä henkilökohtainen, aikatauluissa, käsiteltävissä aiheissa ja opiskelutavassa voidaan joustaa enemmän kuin ryhmäkoulutuksessa. Työmatkan aikana valmennettava voi esimerkiksi saada preppausta seuraavan päivän neuvotteluihin kun yhteys otetaan etänä. Joskus osallistuja pitää valmennustapaamiset mieluummin omassa kodissaan kuin vaikkapa työpaikallaan.

Monet valmennettavistamme kokevat kontaktin kielivalmentajaansa niin arvokkaaksi, että tapaavat häntä säännöllisin välein jopa vuosien ajan pitääkseen kielitaitonsa ajan tasalla alati muuttuvan maailman myllerryksessä. Kun kielivalmennuksen hyöty on koettu, sille löytyy yleensä aikataulusta tilaa muista kiireistä huolimatta.

Kiinnostaako kielivalmennus myös sinun yrityksessäsi?