[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Case Evry Yksilöllisestä etäkoulutuksesta tehoa työhön ja ajankäyttöön

EVRYllä noin 12 vuotta järjestelmäarkkitehtina työskennellyt Teemu Hotokka kävi vuonna 2017 englannin kielen etäkoulutuksen Marckwortin kouluttajan ohjaamana. Kysyimme Hotokalta, minkälainen kokemus etänä tapahtuva kielikoulutus hänelle oli.

– Löydän itseni viikoittain tilanteissa, joissa tarvitsen englantia asiakkaiden kanssa. Räätälöity, henkilökohtainen kielikoulutus tuli ajankohtaiseksi, kun aloin kaivata sanavalmiutta vieraalla kielellä ja luontevampaa englannin kielen ääntämistä, Hotokka taustoittaa.

Mikä sai Hotokan valitsemaan juuri etänä tapahtuvan koulutusmuodon?

– Olen työurani aikana tottunut työskentelemään etänä. Tähän on vaikuttanut yrityksemme positiivinen suhtautuminen etätyöskentelyyn sekä kodin ja työpaikan välinen 135 km etäisyys.

Teemu Hotokka lisää, että virtuaalinen koulutusmuoto oli hänelle selkeä jatkumo työskentelytavalle, sillä jo pidemmän aikaa päivittäiset kokoukset on pidetty verkkopalavereina.

Etäkoulutuksesta henkilökohtaisuutta ja ajansäästöä

Teemu Hotokan englannin kielen koulutus rytmitettiin hänelle sopivaksi. Koulutuskokonaisuus muodostui kerran viikossa pidettävistä tunnin mittaisista virtuaalitapaamisista. Tapaamiskerrat sovittiin joustavasti jokaiselle kerralle erikseen oman aikataulun mukaan. Kouluttajansa Hotokka tapasi tietokoneen näytöllä virtuaalisesti.

Hotokka kommentoi, että henkilökohtaisuuden ansiosta virtuaalikoulutus oli erinomainen valinta. Tällöin kummatkin osapuolet voivat reagoida videokuvan kautta tilanteisiin – aivan kuten kasvotusten käytävässä koulutuksessa. Toinen selvä etu oli Hotokan mukaan se, että virtuaalikoulutus kunnioittaa niin kouluttajan kuin opiskelijan ajankäyttöä.

– Pyrin tehdä töitä kotoa hyödyntääkseni sekä työ- että vapaa-ajan maksimaalisesti. Jos koulutustapaamisen lisäksi aikaa olisi kulunut matkoihin, se olisi vaikeuttanut kyseisen päivän kalenterin hallintaa sekä olisi haukannut osan varsinaisesta työajasta. Nyt opiskelin englantia työtarpeisiin kotoa.

Yksilöllisestä koulutussisällöstä suoraa hyötyä työelämään

Teemu Hotokan englannin kielen kouluttaja suunnitteli koulutuksen täysin opiskelijan toiveiden ja tarpeiden perusteella. Hotokka kuvailee koulutussisältöä seuraavasti:

– Koulutusjakson alussa toin esille haluamani kehityskohteita kuten ääntäminen, englannin prepositioiden hallinta ja LinkedIn-profiilini päivitys. Tuntien sisällöksi päätyi usein hieman ennalta valittuja aiheita sekä paljon kuluneen viikon tapahtumia. Tulimme kouluttajan kanssa sen verran mukavasti juttuun, että yleensä emme edes yrittäneet hillitä sivupoluille virtaavaa keskustelua. Toisinaan oli oikein hyvä harjoitella ja avartaa sanavarastoa ammattisanaston ulkopuolelle.

Teemu Hotokka lisää, että käsiteltävät artikkelit olivat sen verran relevantteja hänen päivittäiseen työhönsä nähden, että asioista kertominen ja puhuminen englanniksi tuntui luontevalta.

– Kouluttajallani oli erinomainen käsitys IT-alasta, joten pystyin pitämään hänelle esityksiä päivittäisestä työstäni.

Käytännön vinkit sujuvaan etäkoulutukseen

Mihin virtuaalisen opiskelumuodon erityispiirteisiin sellaista suunnittelevan opiskelijan erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota? Oman kokemuksensa perusteella Hotokka luettelee:

– Rauhallinen ja häiriötön tila. Se vapauttaa kummankin osapuolen keskustelemaan intensiivisesti. Vakaat nettiyhteydet, jotta videokuvan laatu on riittävä. Myös useampaa näyttöä kannattaa hyödyntää, koska se mahdollistaa näytönjaon sekä muut etäpalaverin tyypilliset tarpeet. Tunnustan, että joskus yhdellä näytölläni oli myös Google Translate päällä.

Hotokka jakaa myös muita hyviksi havaittuja vinkkejä liittyen virtuaalimalliseen opiskelumuotoon.

– Hyödynsimme myös virtuaalityökalun keskusteluikkunaa. Kun kouluttajani huomasi, että yritän löytää jotain tiettyä sanaa, hän alkoi tiputtaa kirjain kerralla sanaa keskustelutilaan. Tämä oli siitäkin hyvä malli toimia, että uudet sanat tallentuivat keskusteluhistoriaan.


EVRY on kasvava pohjoismainen IT-konserni, jolla on globaalisti lähes 9 000 työntekijää ja toimintaa 50 paikkakunnalla. EVRYn Palveluvalikoimaan kuuluu IT-järjestelmien suunnittelu, käyttöönotto, tuki ja ylläpito. Suomessa EVRYllä työskentelee noin 100 asiantuntijaa Vantaan, Tampereen ja Jyväskylän toimipisteissä. EVRYn Liiketoiminta painottuu yritysten toiminnanohjaukseen (ERP) ja liiketoimintatiedon hallintaan (BI). EVRYllä on erityisosaamista muun muassa rakennusalan, teollisuuden, kaupan, palvelualan sekä rahoitusalan tietojärjestelmistä.