[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Kouluttamisen trendit 2021

Kuulumiset Training 2021 konferenssista

Osallistuimme Selenen kanssa helmikuun alussa (8.-12.2.2021) kansainväliseen Training 2021 konferenssiin. Tapahtuma tarjoaa vuotuisesti meille mahdollisuuden kehittyä ja tutustua koulutusalan viimeisimpiin trendeihin sekä verkostoitua alan merkittävien osaajien kanssa.

Konferenssi järjestettiin tällä kertaa virtuaalisena. Tarjolla oli huikea ja lisäarvoa tuottava ohjelma osaamisen kehittämisen sekä kouluttamisen trendeihin liittyen.

Mitkä asiat korostuivat konferenssissa?

Oli mahtavaa huomata, että ihmisymmärrys ja teknologia korostuvat kouluttamisen trendeissä. Ihmisymmärrys oli nyt teknologian hyödyntämisen rinnalla melkeinpä kaikissa puheenvuoroissa samanvertaisessa ja tärkeässä roolissa.

Teknologialla ja digitaalisuuden hyödyntämisellä kouluttamisessa on edelleen merkittävä rooli ja etätyöskentely on osaltaan tätä myös kiihdyttänyt. Samaan aikaan inhimilliset vaikuttimet oppimisessa, osaamisen kehittämisessä ja yleisimminkin HRD-työssä nähdään tärkeinä vaikuttimina, joiden avulla on mahdollista luoda merkittävää lisäarvoa oppimiseen.

Ihmisymmärrys ja teknologian hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä ja kouluttamisessa kulki kantavana teemana läpi kaikkien käsiteltyjen aiheiden. Karkeasti kuvattuna konferenssin agenda muodostui seuraavien teemojen ympärille; esiintymistaidot, opetusmenetelmät ja oppimisen johtaminen. Jokaisessa teemassa oli useita osallistavia luentoja ja puhujina asiantuntijoita ympäri maailman.

Esiintymis- ja opetustaitojen trendit

Esiintymis- ja opetustaitojen trendeissä korostuivat etävuorovaikutustaidot ja teknologian hyödyntäminen saumattomana osana opetusta, sekä visuaalisuuden hyödyntäminen oppimismateriaaleissa. Näimme, miten esimerkiksi visuaaliset esitykset voidaan tehdä entistä mielenkiintoisimmiksi ja mitä moderneja työkaluja visualisoinnin tueksi on tarjolla.

Hyvänä esimerkkinä tästä olivat mm. interaktiiviset PowerPoint-esitykset, joissa osallistujat voivat kommentoida tai kirjoittaa suoraan esitykseen. Tai mobiilisovellukset, joiden avulla on mahdollista  osoittaa esityksessä jotain kohtaa ja saada tästä lisätietoa omalle kännykälle.

Tässä myös konferenssin tarjoamia hyödyllisiä vinkkejä siihen, miten toteuttaa ja suunnitella toimivat etäkoulutukset ja -esiintymiset:

 • Suunnittele huolella (opetussuunnitelma, menetelmät, tekniset ratkaisut, jne.)
 • Muista, että oppiminen on prosessi, joka tähtää toiminnan muutokseen
 • Vähennä sisällön määrää
 • Avaa tilaisuus hyvällä energialla ja aiheeseen liittyvällä avauksella
 • Luo yhteisöllisyyttä ja osallistamista
 • Kertaa useilla eri tavoilla
 • Tee toimintasuunnitelma lopussa
 • Arvioi tilaisuus oikeilla kysymyksillä ja oikeaan aikaan

Opetusmenetelmiin liittyviä näkökulmia

Opetusmenetelmiin liittyvissä puheenvuoroissa teknologian ja digitaalisten toteutuksien hyödyntäminen korostui. Digitaaliset osallistamiskeinot ovat aiempaa tärkeämmässä roolissa oppimisen, vuorovaikutuksen ja osallistamisen näkökulmasta, kun kouluttaminen tapahtuu aiempaa enemmän etäyhteyksiä hyödyntäen.

Pelillistäminen on edelleen trendikästä ja tähän löytyy nykyisin jo monia helppokäyttöisiä sekä edullisia palveluntarjoajia niin maailmalta kuin myös Suomesta. Oppimisprosessia kannattaa myös edelleen tukea erilaisilla digitaalisilla Microlearning toteutuksilla, joita voidaan toteuttaa LMS ympäristöjen sisällä tai LMS ulkopuolella erillisinä digitaalisina toteutuksina.

Virtuaalitodellisuuden (VR) läpilyöntiä oppimisessa on povattu jo useiden vuosien ajan. Aihe oli esillä useammissakin puheenvuoroissa konferenssissa. Etätyöskentely on tullut jäädäkseen ja on selvää, että tulemme tarvitsemaan edistyksellistä teknologiaa etävuorovaikutuksen ja oppimisen tueksi. Virtuaalitodellisuuden etuna on se, että sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen on luontevampaa ja monipuolisempaa. Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä tulee edesauttamaan se, että uudet VR-sovellukset ovat melkoisen helppo käyttöisiä ja VR-lasit alkavat olla varsin edullisia. On myös hyvä huomioida, että konferenssissa saimme tutustua moniin erilaisiin toteutuksiin, joita käytettiin mobiilisti eikä toimintaan siis tarvittu VR-laseja ollenkaan.

Osaamisen johtaminen korostuu tulevaisuudessa

Digitalisaatio ja työn rakennemuutos muokkaavat työtehtäviä vauhdilla. Oppiminen ja osaamisen johtaminen on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa merkittävässä roolissa henkilöstöjohtamisessa.

Ketteryys ja digitalisaation hyödyntäminen kouluttamisessa ja osaamispalveluiden johtamisessa on korostuneessa roolissa. Muutostahti työelämässä on kiihtynyt ja sitä myöden osaamisvaatimuksien ennakoinnin, mittaamisen ja tiedolla johtamisen rooli korostuu. Osaamistarpeiden tiivis ennakointi ja niihin liittyvä suunnitelmallisuus tuovat osaamisen ja oppimistarpeet aiempaa näkyvämpään roolin organisaatiossa. Osaamisstrategioissa suositellaan kiinnitettävän aiempaa enemmän huomiota mahdollisimman kokonaisvaltaisiin tarkasteluihin, joissa teknologia ja ihmisymmärrys kulkevat tiivisti käsikädessä.

Kiihtynyt muutostahti tulee lisäämään myös työssä oppimista. Tästä syystä työssä oppimisen ja yhteisöllisen oppimisen prosesseja sekä välineitä on monissa organisaatioissa tarpeen vahvistaa. Tietoyhteisöiden käynnistäminen ja tukeminen tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Konferenssissa pääsimme tutustumaan mm. Vignettes Learningin työkulun oppimisalustaan nimeltään Situation Expert työkalu on käytännössä sisäänrakennettu ongelmanratkaisutyökalu, joka auttaa ihmisiä käyttämään kriittistä ajattelua ongelmien määrittämiseen ja luo alustan sille, että tiimit voivat ratkaista ongelmia yhdessä.  Perimmäisenä tavoitteena on oppimisprosessin näkyväksi tuominen ja yhteisöllisen oppimisen mahdollistaminen.

Osaamisen johtamisen puheenvuoroissa nousivat esille usein työntekijöiden jaksaminen, hyvinvointi, yhteisöllisyys ja sosiaalinen oppiminen.

Tässä muutamia poimintoja, jotka ovat osaamisen johtamisessa hyvä huomioida:

 • Tee oppimisprosessit näkyväksi ja mahdollista yhteisöllistä oppimista kaikin tavoin. Tue a osaamisen ja ratkaisujen jakamista työpaikalla.
 • Luo sosiaalisia oppimistiloja, joissa ratkaistaan asioita yhdessä ja opitaan
 • Tiedosta, oppijoiden tunteet ja mielentila vaikuttavat oppimiseen ja asennoitumiseen. Ymmärrä tunneilmastoa ja sitä mitä oppijat tuntevat sekä mikä mahdollisesti mietityttää tai pelottaa heitä
 • Kunnioita työntekijän kokemusta ja osaamista kaikissa tilanteissa

Mielenkiintoisia koulutusalan kansainvälisiä asiantuntijoita

Konferenssi oli mielenkiintoinen ja sisällöltään laaja. Puhujat olivat kaikki oman alansa asiantuntijoita.

Nostamme tähän loppuun muutaman suosikkimme, joihin voit halutessasi tutustua tarkemmin.


Kaipaatko lisätietoa koulutusmuotoilusta ja osaamispalveluiden kehittämiseen liittyvistä palveluistamme?
Koulutustaidot – Marckwort Oy

Innostunein terveisin, Annette Marckwort

020 735 3320 tai [email protected]
Ota yhteyttä – Marckwort Oy