[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Fasilitoimalla tehokkuutta tapaamisiin, koulutuksiin ja työpajoihin

Opettele helppo fasilitointi-toimintamalli

Hallitsetko jo me-we-us-menetelmän käytön ryhmien fasilitoinnissa? Fasilitointia käytetään osallistujien mielipiteiden, ajatusten, ideoiden ja osallistamisen takia. Useimmissa tilaisuuksissa viestintä on yksisuuntaista eikä osallistujat pääse ääneen. Opettele tämä helppo fasilitointi-toimintamalli.

Näin fasilitoit Me-We-Us toimintamallin avulla

Me-We-Us voisi olla suomeksi vaikkapa Yksin-Pienryhmässä-Yhdessä toimintaa tai Minä-Me-Kaikki. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

ME (Yksin, minä)

Osa ihmisistä haluaisi palavereissa tai työpajoissa enemmän aikaa omatoimiseen työskentelyyn. Tässä kohdassa annetaan osallistujien ilman häiriöitä työskennellä itsenäisesti.  Tämänlainen työskentely sopii hyvin ideointiin, valmisteluihin tai aineistoon tutustumiseen.

WE (Pienryhmässä)

Seuraavaksi fasilitoija siirtää osallistujat pienryhmiin, joissa jaetaan edellisen vaiheen tuotoksia. Noin 3-5 hengen pienryhmässä on turvallista keskustella ja jokaisella on mahdollisuus saada puheenvuoro. Ajatuksena on, että kaikki esittelevät edellisessä vaiheessa valmistelemiaan teemoja. Näin saadaan monipuolisempaa keskustelua aikaiseksi useasta eri teemasta. Tähän vaiheeseen voidaan liittää erilaisin fasilitointityökaluin tehtäviä aktiviteettejä, joilla voidaan esimerkiksi valita parhaita ehdotuksia, toimintamalleja, miettiä haasteita jne.

US (Kaikki yhdessä)

Fasilitaattori siirtää osallistujat pienryhmistä seuraavaksi yhteen ja purkaa pienryhmien tuotokset. Kun alla on Me- ja We-vaiheet, on turvallisempaa lähteä esittelemään ehdotuksia, ideoita jne. isolle ryhmälle. Tässä vaiheessa on suositeltavaa käyttää jotakin ryhmäfasilitoinnin työkalua, jotta päästään tehokkaasti etenemään kohti tavoitetta.

Parhaiten tämä sopii tilaisuuksiin, joissa halutaan saada ideoita, äänestää jostakin tai kehittää jotakin uutta.  Voit vaihdella me-we-us järjestystä (esim. we-me-us) tai ottaa näistä vain kaksi käyttöön (esim. we-us). Yleensä vaiheiden aikana kannattaa käyttää jotakin toimivaa ryhmien aktivointikeinoa tai valmista fasilitointityökalua.

Mitä etua on fasilitoida Me-We-Us toimintamallilla?

  • Kaikki pääsevät osallistumaan
  • Osallistujien mielipiteitä, osaamista ja ajatuksia arvostetaan
  • Keskittyminen on parempaa
  • Harkitsevat ja reflektoivat henkilöt saavat hetken rauhallista omaa aikaa
  • Pienryhmässä on turvallista jakaa ajatuksia ja kysellä muilta
  • Ideointi on toimivampaa ja hiljaista tietoa saadaan kuuluviin
  • Henkilöt voivat tutustua toisiinsa
  • Palaveri on mielenkiintoisempi ja innostavampi

Toivottavasti sait blogistani ideoita fasilitointiin sekä tehokkaiden palaverien, työpajojen ja koulutusten pitämiseen. Jos etsit organisaatioosi tai tiimillesi fasilitointikoulutusta, käy kurkkaamassa kotisivuiltamme fasilitointivalmennuksemme.

Terveisin,

Selene Marckwort