[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Myynnillisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit

Mitä myynnillisyys asiakaspalvelussa tarkoittaa?

Digitalisaation lisääntyminen, monikanavainen asiakaspalvelu ja alustamyynti lisäävät kaikki vaatimuksia asiakaspalvelussa toimiville henkilöille.  Asiakkaan yksittäisen asian hoitaminen ei enää pelkästään sellaisenaan riitä. Asiakkaan laadukkaan palvelemisen ohella tavoitteena on myös myynnin kasvattaminen ja erinomaisen mielikuvan luominen organisaatiosta tai palvelun tuottamisesta.

Mistä tunnistat myynnillisen asiakaspalvelijan?

Myynnillinen asiakaspalvelija kohtaa jokaisen asiakkaan yksilöllisesti ja aidosti. Hän tunnistaa asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopivat ratkaisut ja kykenee kirkastamaan ratkaisun edut asiakkaan ostopäätöksen tueksi. Palvelutilanteen jälkeen asiakkaalla on tyytyväinen olo, hän kokee tulleensa kohdelluksi yksilöllisesti ja hän on vakuuttunut siitä, että on tehnyt hyvän ostopäätöksen.

Oletko sinä myynnillinen asiakaspalvelija?

Aitous ja myynnillisyys asiakaskohtaamisissa vaativat työntekijältä hyvää itsetuntemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. On todella tärkeää, että myynnillinen asiakaspalvelija tunnistaa itselleen sopivan tyylin kohdata asiakkaita. Lisäksi hänen on kyettävä mukauttamaan toimintatapansa asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivaksi niin, että asiakas kokee tulleensa yksilöllisesti kohdatuksi. Myyntityö on kuuntelua, havaintojen tekemistä, ymmärtämistä, auttamista ja vakuuttamista. Asiakkaan odotusarvo on, että asiakaspalvelijalla on rautainen ammattitaito ja kyky yksilölliseen kohtamiseen sekä vuorovaikutukseen. Myynnillisen asiakaspalvelijan roolissa toimiva henkilö voi ajatella toimivansa ikään kuin asiakkaan neuvonantajana, tuntuisiko tämä sinusta itselleni luontevalle tavalle toimia?

Asiakaskohtaamisilla kilpailuetua

Automaation ja robotiikan käytön lisääntyessä asiakaspalveluun liittyvät yksinkertaisimmat asiat hoituvat jatkossa nykyistä enemmän itsepalveluna. Tilanne johtaa siihen, että fyysiset asiakaskohtaamiset koskevat yhä useammin vaativia aiheita tai tilanteita, joissa on tunnelatausta. Näissä tilanteissa valttikortteina toimivat kyky kuunnella ja aistia tunnetiloja sekä mukauttaa toimintaa näiden mukaan.

Miten aito ihminen eroaa robotista asiakaspalvelussa?

Hyvät vuorovaikutustaidot ja ymmärrys erilaisista asiakastyypeistä ja ihmisten erilaisista toimintamalleista auttavat asiakaspalvelijaa luomaan onnistuneita asiakaskohtaamisia. Tämä on juuri sitä ydinosaamista, johon teknologia ei vielä yllä!

Aitojen asiakaskohtaamisten ja hyvien vuorovaikutustaitojen avulla asiakaspalvelijan on mahdollista luoda ”oikeanlaista tunnetta” asiakaskohtaamisiin. Haasteellisessa asiassa tai vaativassa tilanteessa asiakas toivoo yksilöllistä aitoa kohtaamista, kuuntelemisen taitoa sekä kykyä myötätuntoon ja tarpeiden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Nämä ovat kaikki inhimillisiä taitoja, joita on mahdollista hioa ja kehittää edelleen.

Asiakaskokemuksen korostunut merkitys

Onnistuneet asiakaskohtaamiset mahdollistavat pitkäaikaiset asiakassuheet ja ne kantavat nykyhetkeä pidemmälle. Asiakaskokemuksen merkitys ostopäätöksessä on sekä nyt että tulevaisuudessa merkittävässä roolissa. Sosiaaliset tunteet, kuten aitous, arvostus ja luottamus toimivat asiakaskokemuksen tärkeinä rakennuspalikoina. Asiakkuuksien ylläpitäminen ja myynnillisyys ovat tärkeitä vipuvarsia liiketoiminnan kehittämisessä. Voittajana selviävät yleensä ne, jotka aktiivisesti kykenevät arvioimaan ja kehittämään asiakaskokemustaan sekä panostamaan kokonaisvaltaisesti laadukkaaseen asiakaskokemukseen.

Miten me Marckwortilla voimme tukea teitä?

Marckwortin myynnillisen asiakaspalvelun kehittämiskokonaisuus koostuu useista osioista, joita yhdistelemällä kykenemme luomaan asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaimmat ratkaisut. Meiltä löytyy osaamista asiakkaidemme kehitystarpeiden eri vaiheisiin esimerkiksi kartoittaminen, kouluttaminen, coaching tai kehitettävien toimintamallien läpivienti sekä muutostuki. Palvelukokonaisuudet räätälöidään täysin asiakkaidemme tarvetta vastaavaksi ja palveluiden toteutukset onnistuvat joko kokonaan tai osittain etänä.

Minä myynnillisenä asiakaspalvelijana -koulutus

Myyjän vuorovaikutustaidot

OTA YHTEYTTÄ