[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Henkilökohtainen esiintymisvalmennus – Näin Taina Suominen valmistautui esiintymiseensä kansainvälisessä konferenssissa

Taina Suominen kutsuttiin esiintymään kansainväliseen konferenssiin ja päätti hankkia valmennusta ennen esiintymistään

Tainan kertomus siitä, miten hän onnistui esiintymisessään:

Toimin sairaanhoitajana HUS:n Syöpäkeskuksessa. Osallistuin v. 2017 HUS:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämään ammatilliseen täydennyskoulutukseen, johon kuului omaan työyksikköön tehtävä kehittämistyö. Kehittämistyöni hyväksyttiin esitettäväksi kansainvälisen sairaanhoitajaliiton, ICN:n konferenssissa, Rotterdamissa elokuussa 2018.

Esiinnyin ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle ja halusin onnistua

Esiintyminen konferenssissa oli minulle ensimmäinen kerta näin isolla foorumilla ja englannin kielellä. Halusin panostaa tulevaan esitykseeni, joten päätin hankkia itselleni esiintymisvalmennusta. Otin yhteyttä Marckwort koulutusyhtiöihin, ja sovimme kouluttaja Selene Marckwortin antamasta kahden kerran, yksilöllisestä esiintymisvalmennuksesta kesän 2018 aikana. Valmennus toteutui kahtena erillisenä kertana, ja valmennuksen sisältö luotiin toiveitteni ja tarpeitteni pohjalta. Näin ollen teemoiksi muodostuivat esiintymistaidot, esiintyminen englannin kielellä, esiintymisjännityksen hallinta ja esityksen koostaminen.

Koulutus antoi varmuutta ja vähensi jännitystä

Ensimmäiselle valmennuskerralle Selene pyysi minua valmistelemaan lyhyen esityksen ja pohtimaan, mitä haluan esitykseni avulla saavuttaa ja tuoda ilmi. Ensimmäisellä tapaamiskerralla esitin Selenelle etukäteen valmistelemani lyhyen esityksen, ja esitykseni videoitiin. Videointi tuntui minusta jännittävältä, mutta lopulta se oli mielestäni yksi parhaimpia asioita valmennuksessa. Oman esityksen katsominen ja arviointi saivat minut näkemään itseni uudessa valossa. Aiemmat käsitykset itsestäni esiintyjänä muuttuivat positiiviseen suuntaan. Oivalsin esiintyväni selkeästi ja puhuvani sopivalla nopeudella. Oman esityksen analysointi ja Selenen antama positiivinen palaute lisäsivät itseluottamustani ja rohkeuttani, ja esiintymisjännitykseni väheni huomattavasti. Tiesin onnistuvani esiintymisessäni!

Ensimmäisellä kerralla kävimme läpi myös esitykseni sisältöä, ja sain paljon hyviä neuvoja, miten muokata esitystäni perinteisestä tyylistä kuulijoita kiinnostavampaan suuntaan. Selene auttoi minua hahmottamaan, mitkä asiat esityksessä ovat tärkeitä, ja minkä asioiden ympärille esitys kannattaa rakentaa. Lisäksi Selene laittoi minut pohtimaan, mitkä asiat halusin kuulijoiden muistavan esityksestäni (take away messages). Sain myös esiintymistaitoihin liittyviä lukuvinkkejä ja ohjeen katsoa erilaisia esiintymistaltiointeja.

Toisella tapaamiskerralla keskityimme toiveeni mukaisesti muokkaamaan esitykseni rakennetta ja ulkoasua. Sain hyviä vinkkejä, joiden pohjalta hioin esitykseni valmiiksi.

Olen todella tyytyväinen esiintymiseeni

Kollegani, jotka olivat seuraamassa esitystäni, antoivat minulle positiivista palautetta, ja kertoivat minun esiintyneen rauhallisesti ja selkeästi. He kehuivat myös esitykseni visuaalista ulkoasua. Pysyin myös hyvin minulle annetussa aikataulussa. Esiintymisvalmennuksessa saamieni oppien pohjalta oli myös hyvin antoisaa seurata ja analysoida konferenssissa muiden osallistujien esityksiä ja huomata, kuinka ne vaihtelevat eri esiintyjien ja eri kulttuurien välillä.

Selene auttoi minua merkittävällä tavalla valmistautumaan konferenssiesitykseen.

Olen tyytyväinen ja iloinen, että kävin Selenen valmennuksessa. Valmennuksesta on minulle hyötyä tulevaisuudessakin. Pystyn hyödyntämään Selenen antamia oppeja kaikissa eteen tulevissa esiintymistilanteissa. Yhteistyö hänen kanssaan oli palkitsevaa ja voin lämpimästi suositella Seleneä, jos haluat valmistautua tärkeään esiintymiseen.