[email protected]0207353320
Marckwort Oy

40 vuotta yrittäjänä – 40 vuotta liikettä kohti muutosta

Elämässä pitää ponnistella sekä henkisesti että fyysisesti. Jos lakkaa ponnistelemasta, jämähtää paikalleen – kuitenkin kohtuus kaikessa!

Oppiminen ja opettaminen ovat ponnistelua. Opettaminen ja oppiminen eivät salli jämähtämistä paikoilleen – ne ovat liikkumista kohti muutosta ja kehittymistä. Kouluttaminen on kohdallani parhaimmillaan ollut seikkailua – uuden etsimistä ja ennakkoluulojen uhmaamista.

Alussa oli Adler-matkakirjoituskone ja käännökset. Käännökset haettiin ja tuotiin ovelta ovelle, se oli terveellistä liikuntaa muuten paikalleen juuttuneille kääntäjille. Faksin tulo oli suuri muutos. Käännöksiä ei tarvinnut enää tuoda eikä hakea; kääntäjät saattoivat keskittyä työhönsä ja istua jatkuvasti paikallaan, mikä ei terveyttä ajatellen ehkä ole ollut hyvä kehitys.

Seuraavaksi yrityksemme palveluihin lisättiin kielikoulutus ja vähitellen kouluttajakoulutus ja asiakaspalvelukoulutus sekä asiakaspalvelututkimukset.

Koulutuksen renessanssiaika

Viime vuosisadan viimeisiä kymmenlukuja voidaan pitää eräänlaisena kulttuuri- ja taide-elämän renessanssina. Tämä kuvastuu myös koulutukseen. Opettaminen ja kouluttaminen perustuivat aikaisemmin auktoriteettiin – painotettiin tottelemista, sääntöjen ja kieltojen omaksumista eikä niinkään itsenäistä ajattelukykyä ja luovuutta.

Suggestopedia toi ”koulutuksen renessanssiaikaan” uusia  kiinnostavia lähestymistapoja. Menetelmä korosti itsetekemisen tärkeyttä oppimisessa ja sitä, että oppimisen tuli olla hauskaa ja samalla sopivalla tavalla haasteellista. Käytimme aluksi suggestopediaa kielten opettamisessa ja myöhemmin sovellettuna myös muuhun koulutukseen.

Vallankumouksellisia menetelmiä olivat suggestopedian lisäksi NLP ja Learning Styles. Kun NLP:n (Neurolinguistic Programming) oppeja hyödynnetään koulutuksessa, korostuvat etenkin ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja oppimista rajoittavien omien ”ohjelmien” muuttaminen oppimista edistäviksi.

Marckwortista Euroopan ensimmäinen Learning Styles Center

Learning Styles kehitettiin St.John´sin yliopistossa USA:ssa. Menetelmän mukaan ihmiset oppivat eri tavalla – oppijoissa on näkö-, kuulo- ja tunnetyyppejä, jotka oppivat kukin omalla itselle sopivalla tavalla. Lisäksi oppimiseen vaikuttavat psykologiset tekijät, mm. analyyttisyys ja globaalisuus sekä myös ympäristötekijät kuten hiljaisuus tai taustamusiikki. Kiinnostuimme Learning Stylesista, mielestämme siitä on hyötyä myös työelämän kehittämisessä. Halusimme perustaa LS-centerin Suomeen. Onnistuimme siinä ja niin saimme ensimmäisinä LS-centerin oikeudet USA:n ulkopuolella. Ehkä olimme aikaamme edellä, mikä ei suinkaan aina helpottanut työskentelyä. Johtavana ajatuksen meillä oli, kuten Jean Cocteau sanoi, tee tänään se, minkä muut tekevät huomenna. Nyt oppimistyylit näkyvät myös koulujen uudessa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksen tärkeys tulee nykyään jatkuvasti esille. Juhlapuheissa ja sanomalehdissä toistetaan mantran omaisesti sitä, että koulutus on varmin avain yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Toivomme, että kun Suomi siirtyy seuraavalle vuosisadalle, koulutuksen merkitys tajutaan yhä laajemmin.

Marckwort Oy siirtyy tulevana vuonna viidennelle vuosikymmenelle. Pidämme edelleen silmät auki näkemään ja korvat höröllä kuulemaan, mitä maailmassa ja koulutuksessa tapahtuu. Näin voimme kehittää palveluamme yhä paremmin vastaamaan jatkuvien muutosten haasteisiin.

Auvo Marckwort, Marckwort Oy:n perustaja yhdessä vaimonsa Raija Marckwortin kanssa