[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Onko oppimisen ilo kadonnut?

Onko oppimisen ilo kadonnut tai sen löytäminen tehty vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi? Uutiset kertovat heikentyneistä Pisa-tuloksista, nuorten uupumisesta ja koulutuksen rahoituksen haasteista. Opettajatkin ovat aikamoisessa kurimuksessa ja väsyvät. Kuinka tärkeänä oppimista oikein pidetään?

Otto Burman tutki väitöskirjassaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten ajatuksia koulussa viihtymisestä. Hän toteaa, että positiivisella ilmapiirillä on suuri merkitys ja tarjoaa uupumukseen lääkkeeksi oppimisen iloa. 

Ehkä meidän kaikkien kannattaisi useammin pysähtyä pientenkin oppien ja niistä saatujen mahtavien tunteiden äärelle. Minkä asian sinä olet lähiaikoina oppinut? Muistatko vielä siitä saamasi hyvän tunteen?

Oppimisen ilo on upea tunne

Tunteet liittyvät olennaisesti oppimiseen. Ne voivat joko edistää tai estää oppimista.

Anna Kuparinen on tehnyt pro gradu-tutkielman aiheesta Tunteiden merkitys oppimisessa ja suoriutumisessa. Tutkimus osoitti, että positiiviset tunteet ovat yhteydessä positiivisesti esimerkiksi pystyvyysuskomusten ja kurssimenestyksen kanssa. Koetut negatiiviset tunteet taas olivat yhteydessä heikompiin pystyvyysuskomuksiin ja heikompaan menestymiseen.

Aivotutkija Minna Huotilainen toteaa, että tunteet ohjaavat oppimista. Katso miksi tunteita tarvitaan oppimisessa.

Tunteilla on todellakin merkitystä!

Oppimisen ilo, mitä se on?

Mitä tarkoittaa oppimisen ilo? Kokevatko kaikki riemua oppimisesta? Tuoko vaikeiden asioiden opettelu hyvää mieltä?

Terveyskirjasto määrittelee oppimisen ilon näin: Se on myönteistä halua ottaa asioista selvää, koski se sitten uusia ihmisiä tai oppiaineissa eteen tulevia kysymyksiä. Oppimisen ilossa tehdään asioita sisäisen motivaation ohjaamana. Se on rakastumista ongelmiin, uusiin ilmiöihin ja syventymistä itselle merkityksellisten asioiden äärelle.

Tulee mieleen pienten lasten spontaanit reaktiot uuden oppimisen äärellä. Riemukkaita kiljahduksia, onnellisia hymyjä ja ehkä myös kurtistuneita otsia, kun ei vielä ihan kaikkea ymmärrä.

Johanna Liekola on tutukinut aihetta Oppimisen ilo näkyväksi – esikoululaisten oppimisen ilon ilmeneminen tiedekasvatuksen kontekstissa. Hän toteaa, että eniten oppimisen ilon hetkiä näkyi sellaisissa tuokioissa, joissa lapset saivat vapaasti tehdä tutkimuksia yksin tai parin kanssa ja silloin aikuisen rooli oppimisympäristön luojana korostui.

Tutkimuksen mukaan oppimisen ilo on olennainen osa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Itse haluaisin ajatella, että se on olennainen osa meidän kaikkien hyvinvointia.

Mistä löytää oppimisen ilo?

Oppimisen ilo kuuluu meille kaikille katsomatta ikään, kansalaisuuteen tai mihinkään muuhunkaan ominaisuuteen. Uuden oppiminen ja siitä saatu hyvä tunne ovat mahtavia asioita.

Onko olemassa parempaa tunnetta, kun sitkeän harjoittelun päätteeksi pääset käyttämään uusia taitojasi? Ja ehkä jakamaan niitä myös muille. Ilosta tulee silloin moninkertainen.

Burmanin väitöstutkimus kertoo, että positiivinen ilmapiiri auttaa oppimisessa ja se muodostuu kolmesta asiasta:

  • mahdollisuuksista kokeilla uutta
  • oman työn johtamisesta
  • oppimisesta koetusta ilosta

Burman ajattelee tutkimuksen perusteella, että oppilaitoksen työskentelyilmapiiriin voitaisiin vaikuttaa, kun

  • kaikkia kannustetaan, tuetaan ja ohjataan myönteisessä hengessä. Näin jokainen voi toteuttaa itseään ja löytää jotain uutta.
  • työskennellään sopivien tehtävien parissa, osallistutaan ryhmän toimintaan, tehdään itselle merkityksellistä työtä ja suunnitellaan sekä toteutetaan omiksi koettuja tehtäviä.
  • on mahdollisuus kokeilla, nähdä, kokea ja kehittää uutta, panostaa haastaviin tehtäviin ja näyttää oma osaamisensa.

Näiden ajatusten voisi luulla toimivan vauvasta vaariin. Me kaikki tarvitsemme elämässämme onnistumisia ja sitä kautta pystyvyyden tunteita, avointa mieltä ja sisäistä motivaatiota sekä ympärillemme turvallisen yhteisön, jossa on lupa myös epäonnistua.

Oppimisen iloa läpi elämän

Hienointa on, että oppimisen iloa voi kokea läpi elämän. Sen ei tarvitse loppua lapsuuteen tai nuoruuteen. Sanonnatkin kertovat, että oppia ikä kaikki ja vierivä kivi ei sammaloidu. Oppiminen on elinikäistä, se kuuluu meille kaikille.

Ehkä voisit aloittaa uuden harrastuksen tai opetella uuden reseptin. Tai työrintamalla päivästä toiseen saman puurtaminen tympäisee ja kaipaat uusia haasteita. Haasta itseäsi ja kokeile jotain uutta.

Toivon sinulle paljon onnistumisia ja osaamisen riemua!

Haluatko kehittyä kouluttajana tai perehdyttäjänä?

Kaipaatko oppia asiakaspalvelutilanteisiin?

Onko sinulla kenties tarvetta kielikoulutukselle?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous yritykselle räätälöidystä koulutuksesta.