[email protected]0207353320
Kurssimuotoinen kielikoulutus - Kielikoulutus

Kurssimuotoinen kielikoulutus vai intensiivikoulutus?

Parhaan opiskelumuodon valinta eri tilanteissa

Kurssimuotoinen kielikoulutus vai intensiivikoulutus? Opiskelumuodon valintaan vaikuttavat kielen opiskelun lähtötilanne, oppimistavoitteet ja työn vaatimukset. Kielikoulutus voi olla pitkähkö kurssimuotoinen kielikoulutus ja projekti tai tiivis, lyhyellä aikavälillä pidettävä intensiivikoulutus. Opiskella voi yksilöllisesti, parina tai ryhmässä.

A. Kurssimuotoinen kielikoulutus pitkäjänteiseen opiskeluun

Kurssimuotoinen kielikoulutus soveltuu usein parhaiten, kun tavoitteena on pitkäjänteinen opiskelu. Silloin opetustapaamisia pidetään säännöllisin välein, tavallisesti viikoittain.

Kurssi on muotona hyvä valinta esimerkiksi silloin, kun tavoite on aktivoida aiempaa vieraan kielen taitoa ja kehittää kielitaitoa työelämän tilanteita varten. Se soveltuu sekä pienryhmille, pariopiskelijoille että yksityisopiskelijoille, ja oppitunnit voidaan pitää niin etänä kuin kasvotustenkin.

Onko tavoitteena virallinen YKI-tutkinto vieraassa kielessä? Lue lisää.

B. Intensiivikoulutus tai teemakoulutus

Intensiivikoulutus tai teemakoulutus sopii hyvin, kun tavoitteena on oppia vierasta kieltä rajatusti aihekohtaisesti. Tapaamisia voi olla yhdestä muutamaan teemasta riippuen. Tyypillisesti koko kielikoulutus pidetään melko intensiivisesti yhden tai kahden viikon aikana, ja tämän koulutusmuodon toinen nimi onkin teemakoulutus.

Teemakoulutus voi olla oikea valinta silloin, kun kielen opiskelijat haluavat keskittyä tiettyyn teemaan ja oppia esimerkiksi työelämän puhelinviestintää, sähköpostiviestintää tai kokousten kieltä.

Lue lisää Marckwortin erikoisalojen kielikoulutuksista!

Teemakoulutus soveltuu niin ryhmille, pariopiskelijoille kuin yksilöopiskelijoillekin. Tyypillisesti kasvotusten tapahtuva toteutus on antoisin ja tehokkain tapa opiskella.

Opiskeltavat kielet

Kaikkia tarjoamiamme kieliä kuten englannin kieltä, ruotsin kieltä tai suomen kieltä voi opiskella kielikurssina tai intensiivikoulutuksena.

Kielivalikoimaamme kuuluu tärkeimpien EU-kielten lisäksi venäjä ja aasialaisia kieliä. Esimerkkejä tarjoamistamme kielistä ovat englanti, ruotsi, suomi, venäjä, saksa, ranska, tanska, espanja ja kiina sekä suomen kielenhuolto.

Kysy lisää eri kielistä!

OTA YHTEYTTÄ

Asiakkailtamme saatua palautetta koulutuksista:

  • The topics covered are relevant and gave me an opportunity to talk about things I would not generally think about or have an opinion of. At the same time the discussions helped me use the techniques I’ve learnt through these sessions.
  • Opettaja oli innostunut työstään, joka heijastui positiivisesti opetukseen. Koulutus oli kaikin puolin monipuolinen ja opettaja osasi hyvin nostaa asioita esiin, jotka hyödyttävät juuri meidän työssä. Plussaa myös siitä, että pyysi meiltä asioita, joihin haluamme lisää paneutua.
  • Koulutus sisälsi laajasti alalle, jossa työskentelen suunnattua sisältöä. Harjoitukset ja tehtävät olivat monipuolisia ja hyödyllisiä. Kävimme läpi konkreettisia tilanteita ja kuinka niissä toimitaan. Paljon uutta sanastoa tuli myös.

Pyydä lisätietoja tai sovi suunnittelutapaaminen asiantuntijamme kanssa!

Yhteyshenkilösi:

Hannele Ritari - kielikoulutus

Hannele Ritari
puh. 020 735 3323
kielikurssit(at)marckwort.fi

OTA YHTEYTTÄ