[email protected]0207353320
Vieraan kielen opiskelua - Kielikoulutus

Vieraan kielen opiskelua yksityisesti, parina vai ryhmässä?

Vieraan kielen opiskelua voi tehdä tarpeen ja tilanteen mukaan yksityisesti, parina tai ryhmässä. Valinta riippuu mm. ajankäytöstä, työtehtävistä ja oppimistarpeista.

Vieraan kielen opiskelua yksityisesti

Vieraan kielen yksityisopiskelu on erityisen tehokas ja tavoitteellinen tapa opiskella. Yksityiskoulutus suunnitellaan alusta loppuun oppimateriaalia myöten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielikurssin aikataulussa on enemmän joustovaraa, kun ei tarvitse huomioida ryhmän toiveita.

Yksityisopiskelu sopii usein parhaiten niille, joilla on hyvin yksilölliset oppimistarpeet ja tavoitteet, tai erityisen kiireinen aikataulu. Yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu kielikoulutus on tavallisesti tehokkain tapa, kun opiskelija haluaa kehittää esimerkiksi oman asiantuntijatehtävän tai johtotason tilanteiden hallintaa vieraalla kielellä. Opiskella voi niin etänä kuin kasvotustenkin.

Lue lisää erikoisalojen kielikoulutuksesta

Pari- tai pienryhmäopiskelua, kun kaikilla on sama tavoite

Pari- ja pienryhmäopiskelussa korostuvat osallistujien samankaltaiset oppimistarpeet ja tavoitteet. Ennen koulutusta selvitämme osallistujien lähtötasot ja tarpeet. Kartoituksella varmistamme, että vierasta kieltä yhdessä opiskelevien tasot ovat lähellä toisiaan ja oppimistarpeet samankaltaiset.

Pariopiskelu ja pienryhmäopiskelu soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi henkilöille, joilla on samantyyppiset työtehtävät tai jotka muuten käyttävät vierasta kieltä vastaavanlaisissa tilanteissa. Kielikoulutus voidaan toteuttaa joko etäkoulutuksena tai lähikoulutuksena.

Lue lisää räätälöidystä kielikoulutuksesta

Onko tavoitteena virallinen YKI-tutkinto vieraassa kielessä?

Opiskeltavat kielet

Kielivalikoimaamme kuuluu tärkeimpien EU-kielten lisäksi venäjä ja aasialaisia kieliä. Esimerkkejä tarjoamistamme kielistä ovat englanti, ruotsi, suomi, venäjä, saksa, ranska, tanska, espanja ja kiina sekä suomen kielenhuolto.

Kysy lisää eri kielistä!

OTA YHTEYTTÄ

Palautetta koulutuksista asiakkailtamme:

  • Käytän ruotsia asiakaspalvelutilanteissa puhelimessa ja sähköpostissa, ja olen saanut varmuutta puhua ruotsia sekä vastausmalleja sähköpostiviesteihin. Myös oman alamme sanasto on karttunut.
  • We had an excellent teacher who dealt especially well with the distant teaching. The course material was well structured and useful. We covered both everyday language plus the required grammatical learnings and we had a mix of discussion, writing and listening exercises using free resources that I can come back to, to refresh my knowledge.
  • Kokonaisuutena erittäin hyvä kurssi. Tavoitteena oli parantaa kielen sujuvuutta ja se toteutui. Opettaja kuunteli puhettani kurssin edetessä ja poimi opetukseen harjoitteita ja materiaalia, jotka auttavat juuri kielen käyttämisessä ja ymmärtämisessä; Fraasit, aikamääreet, prepositiot, sanavarasto jne.

Pyydä lisätietoja tai sovi suunnittelutapaaminen asiantuntijamme kanssa!

Yhteyshenkilösi:

Hannele Ritari - kielikoulutus

Hannele Ritari
puh. 020 735 3323
kielikurssit(at)marckwort.fi

OTA YHTEYTTÄ