[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: HR:n rooli sisäisten koulutusten tukena ja tehostajana

Miten tehokkaita, kannattavia ja toimivia yrityksessäsi järjestettävät koulutukset ovat? Haastamme yritykset 40-vuotisjuhlavuotenamme tekemään koulutusremontin: tarkistamaan kouluttamisen tasoa ja pohtimaan, ovatko koulutusten laatu, menetelmät, materiaalit ja järjestelyt ajan tasalla.

Yrityksissä on paljon sisäistä substanssiosaamista, jota kannattaa jakaa. Kouluttaminen ja muiden auttaminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen ovat iloisia asioita, joista yritys voi olla ylpeä. Yrityksen kannattaa luoda kulttuuri, jossa kouluttajia arvostetaan, kannustetaan, tuetaan, koulutetaan ja palkitaan.

Liian usein sisäiset koulutukset toteutetaan ilman kouluttajaosaamista, liian vähällä valmistautumisajalla ja puutteellisella seurannalla. HR tai muu koulutuksia järjestävä yksikkö on parhaimmillaan silloin, kun se on kuin eteenpäin puksuttava veturi: se vie yrityksen osaamista eteenpäin ja oikeaan suuntaan – suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, koulutetun kuljettajan voimin.

Olisiko teidänkin yrityksessänne aika tehdä koulutusremontti? Alla muutama vihje, joiden avulla pääset alkuun.

Suunnittelu on onnistuneiden koulutusten kivijalka

Koulutusten suunnittelu ja niistä saatava hyöty korreloivat erittäin hyvin, ja suunnitteluvaiheeseen kannattaa panostaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus säästää aikaa ja vähentää virheitä. Työnteosta tulee tehokkaampaa ja sujuvampaa.

Koulutuksen järjestäjällä onkin tärkeä rooli, kun hän lähtee suunnittelemaan koulutuksia. Järjestäjän kannattaa kysyä itseltään ainakin seuraavat kysymykset:

 • mitä on tarkoitus kouluttaa
 • kuka olisi paras kouluttaja tähän aihealueeseen
 • kenelle koulutus järjestetään
 • minkä kokoiset ryhmät ovat toimivimpia
 • miten pitkä koulutuksen tulisi olla
 • miten kouluttajaa ohjeistetaan ja tuetaan tarvittaessa
 • miten varmistetaan seuranta ja koulutuksen vaikuttavuus.

Nykyaikaisissa koulutuksissa kannattaa miettiä, olisiko järkevää hyödyntää etäoppimista, verkko-oppimista, digiajan mahdollisuuksia sekä modernia ja avointa tiedon jakamista. Myös henkilöstö on hyvin erilaista: eri ikäistä, eri tavoin kokenutta ja erilailla motivoitunutta. Miten tämän voisi ottaa huomioon? Tarkoituksena on saada itse koulutukseen käytetystä ajasta maksimaalinen hyöty.

Mistä kouluttamisen laatu syntyy? Onko hyvä asiantuntija hyvä kouluttaja?

Kun tavoitteet ovat selvillä ja ryhmän motivaatio ja koostumus kohdallaan, koulutuksen laatu riippuu ennen kaikkea kouluttajasta. Kouluttaminen on oman asiantuntemuksen siirtämistä muille, mutta hyvä asiantuntija ei välttämättä ole hyvä kouluttaja.

Koulutuksen laadun kannalta on hyvin tärkeää, että kouluttajalla on tarpeeksi aikaa ja tukea koulutuksen ja materiaalin valmisteluun. Kouluttaminen vaatii osaamista, kokemusta ja harjoittelua. Hyvällä kouluttajalla tulisi olla:

 • tietoa aikuisten oppimisesta
 • koulutusmenetelmien osaamista
 • vuorovaikutustaitoja
 • taitoa valmistella hyvää materiaalia
 • kykyä hallita koulutuksen aikataulutus ja erilaiset yllättävät tilanteet.

Asiantunteva kouluttaja osaa suunnitella koulutuksen miettimällä 1) mikä on koulutuksen tavoite, 2) miten oivalluttaa ja innostaa porukka ja 3) millä menetelmällä osallistujat saa ymmärtämään ja oppimaan.

Ei kuitenkaan voida olettaa, että jokaisella asiantuntijalla on myös kouluttajataitoja. Yrityksen ja HR:n tärkeä tehtävä onkin varmistaa, että jokaisella asiantuntijalla on mahdollisuus saada tukea ja koulutusta siihen, miten toteuttaa onnistunut koulutustilaisuus. Kun yrityksen asiantuntijat ovat saaneet selkeät työkalut ja ohjeet onnistuneen koulutuksen toteutukseen, säästävät asiantuntijat aikaa koulutusten suunnittelussa, mahdollinen esiintymisjännitys ja stressi vähenevät ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuus paranee huomattavasti.

Meidän tapamme kouluttaa -konsepti näyttää suunnan

Suosittelen, että jokaisessa vähänkin enemmän kouluttavassa yrityksessä laaditaan Meidän tapamme kouluttaa -konsepti. Kirjaa konseptiin selkeästi yrityksen arvot ja tavoitteet, joita myös koulutuksilla on tarkoitus tavoitella. Konseptin avulla kouluttaja tietää, mitä häneltä odotetaan ja hänelle on olemassa selkeät suuntaviivat.

Kouluttaminen on ajoittain yksinäistä työtä, ja siksi taustatiimi ja kokeneiden kouluttajien apu on tärkeää uusille kouluttajille. Kun kouluttaja saa tukea osaavilta henkilöiltä, alenee kouluttamisen kynnys. Luo toimiva apukouluttajasysteemi, jonka avulla kouluttajataitoja jaetaan seuraaville kouluttajille. Koulutetut ja innostuneet kouluttajat säästävät resursseja ja luovat osaavan oppimisympäristön yritykseen.

Kaipaatko vinkkejä  myös koulutusten hankintaan? Lataa HENRY ry:n Henkilöstön kehittämispalveluiden ostamisen opas.

Onnea yrityksesi koulutusremonttiin!

Seléne Marckwort

Haluatko kommentoida? Ota minuun yhteyttä: [email protected]