[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Case Lääketeollisuus

Erikoisalan kielikoulutus on investointi

Tänä päivänä yhä useampi työntekijä osaa ainakin englantia vähintään hyvin. Kielikoulutuksen fokus on yhä selkeämmin siirtynyt opiskelijoiden työtehtävissä vaaditun erikoissanaston ja viestintätaitojen parantamiseen. Työntekijöiden on hallittava yleiskielen rinnalla myös esimerkiksi odontologian, vakuutusalan tai metsäteollisuuden termistö ja vakiintuneet ilmaisut. Tämän mahdollistaa erikoisala- ja työtehtäväkohtaisesti räätälöity kielikoulutus. Asiantuntijakouluttaja suunnittelee koulutuskohtaisesti koulutuksen sisällön ja opetusaineiston vastaamaan opiskelijoiden hyvinkin erikoistuneen työn asettamiin haasteisiin kansainvälisessä viitekehyksessä.

Säännöllinen opiskelurytmi helpottaa ajankäytön suunnittelua

Lääketeollisuus ry on vuosia tarjonnut työntekijöilleen englannin kielen asiantuntijatason koulutusta, ensin yhdelle ryhmälle ja myöhemmin kahdelle. Tiedottaja Auni Saarinen opiskelee englantia yhdessä mm. erityisasiantuntijoiden kanssa, ja kysyimme hänen kokemuksistaan kielen opiskelusta työpaikalla.

-Tartuin heti tilaisuuteen, kun työnantajani tarjosi tätä mahdollisuutta pari vuotta sitten. Koin, että kielitaitoni tarvitsee hieman elvytystä. Tavoitteenani oli myös monipuolistaa sanavarastoani sekä parantaa valmiuksiani keskustella vaivatta erityisesti työhöni liittyvistä aiheista, Saarinen kertoo.

Kielikoulutus toteutetaan Lääketeollisuus ry:llä säännöllisten viikoittaisten opetustapaamisten muodossa. Kurssimuotoinen kielikoulutus usein on erityisen hyvä tapa opiskella, kun tavoitteena on parantaa kielen eri osa-alueita. Saarisen mukaan tämä rytmi sopi hänelle erittäin hyvin: kun on sovittu vakioajankohta, työt voi yleensä sovitella sen ympärille.

Onnistuneen opiskelun resepti

Saarisen oman kokemuksen mukaan opiskelijan oma motivaatio ja oikea asenne ovat ratkaisevan tärkeitä opiskelussa. Kukaan suomenkielinen ei osaa englantia niin hyvin, ettei voisi oppia lisää. Saarisen mielestä onnistuneen kielikoulutuksen edellytyksiä ovat myös toimiva ryhmädynamiikka ja asiantunteva kouluttaja.

-Pitkäjänteisessä, työn ohessa tapahtuvassa opiskelussa on joskus myös haasteensa. Tässäkin kokenut ja taitava kouluttajamme on osannut luotsata väsähtämisen tuomien karikoiden yli, Saarinen kiittelee.

Kouluttajan rooli kielen opiskelussa on olla aktiivisen oppimisen. Tämä onnistuu mm. valitsemalla osallistujien eri oppimistyylejä tukevia aktiviteetteja ja taustamateriaaleja. Marckwortin kielikouluttaja luo oppimista edistävän ympäristön ja ilmapiirin, ja moni opiskelija kokeekin vieraan kielen opiskelun olevan täysin erilaista kuin kouluaikoina.

Vaikka asiantuntijatason koulutus on tavoitteellista ja vaativaakin, liian vakavaa se ei saa olla. Huumori on Saarisen mukaan ollut tärkeä mauste opiskelussa. Tärkeää on myös aktiivisuus oppituntien ulkopuolella, Saarinen muistuttaa. Esimerkiksi lukeminen omaksi iloksi on Saarisen kokemuksen mukaan tukenut englannin kielen oppimista.

Kielikoulutus lisää valmiuksia toimia vieraalla kielellä

Millä tavoin sitoutuminen kielen opiskeluun palkitsee osallistujaa ja työnantajaa? Saarinen kertoo hyötyneensä siitä niin työtehtävissään kuin työn ulkopuolellakin: sen lisäksi, että jo hieman ruostunut kielitaito on palautunut, hän mainitsee konkreettisena esimerkkinä englanninkielisten tekstien kirjoittamisen helpottuneen. Saarinen on myös huomannut, että monelle anti on juuri se, ettei tarvitse enää mennä ”suomen kielen kautta”, vaan englanninkieltä kykenee tuottamaan suoraan. Usein teoreettisella tasolla opeteltu kielioppi on nyt valjastettu oikeiksi, käytännön työkaluiksi. Ylipäätään valmius käyttää englantia on kohonnut. Kieli on erinomainen työkalu ja se kannattaa pitää hyvässä kunnossa, Saarinen tuumii.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

OTA YHTEYTTÄ