[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Case Keskuspuiston ammattiopisto

Keskuspuiston ammattiopiston kouluttajat syvensivät esiintymis- ja kouluttajavalmiuksiaan

Mikä saa ammattipedagogin ja asiantuntijan osallistumaan kouluttajakoulutukseen? Marckwort toteutti alkuvuonna Keskuspuiston ammattiopistossa jo toisen kouluttajakoulutuksen, johon osallistui opiston opettajia, lehtoreita ja psykologeja. Keskuspuiston ammattiopiston koulutussuunnittelija Satu Lehtinen valottaa haastattelussamme koulutushankkeen taustoja.

Miksi päätitte tilata tällaisen koulutuksen?

”Keskuspuiston ammattiopisto toimii erityisopetuksen kehittämis- ja palvelukeskuksena, joten meillä on ammatillisena erityisoppilaitoksena erityisopetuksen ohjaus-, tuki- ja kehittämistehtävä. Tätä tavoitetta edistääksemme järjestämme mm. erilaista koulutusta, konsultaatioita ja palveluja. Haluamme kouluttaa henkilöstöämme toimimaan asiantuntijoina, joilla on hyvät esiintymis- ja kouluttajavalmiudet ja tämä koulutus tilattiin sitä tavoitetta varten. Lisäksi meillä on käynnissä Osaava 4 -hanke (henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtäävä), jossa koulutamme asiantuntijoita yli vuoden mittaisessa kehittämisohjelmassa asiantuntijakouluttajiksi. Hanke toteutetaan muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa yhteistyössä. Olemme aiemminkin tilanneet saman koulutuksen, ja saimme siitä niin hyvää palautetta, että halusimme jatkaa koulutusyhteistyötä.

Millainen tausta koulutukseen osallistuneilla kouluttajilla oli? ”

Osa osallistujista on opettajia ja lehtoreita, osa psykologeja. Suurin osa osallistujista on vasta aloittelemassa asiantuntijakouluttajana toimimista.”

Missä osallistujat tulevat hyödyntämään koulutuksen antia?

”Tavoitteena on, että osallistujat saavat uskallusta toimia kouluttajina talon ulkopuolella. Opettajat hyödyntävät koulutuksen asioita varmasti myös jokapäiväisessä työssään opiskelijoiden kanssa.”

Onko koulutuksella ollut vaikutusta kouluttajien käytännön työhön? Millaista?

 

”Kouluttajat tulivat enemmän tietoisiksi omasta käyttäytymisestään ja toiminnastaan koulutustilanteissa ja opettajien kohdalla opetustilanteissa. Uskomme koulutuksen lisänneen motivaatiota ja uskallusta toimia asiantuntijakouluttajana, mutta lisäkoulutus on varmasti tarpeen.”

Mitä mieltä osallistujat olivat koulutuksesta?

”Koulutusta pidettiin erittäin onnistuneena ja se herätti ajattelemaan omaa toimintaa esiintymistilanteissa. Esiintymisten videointia pidettiin yhtenä koulutuksen parhaimmasta annista, koska pystyi itse käymään läpi omaa esiintymistä (ilmeet, eleet, äänet) ja sai siitä palautetta. Osallistujat toivoivat koulutukselle vielä jatkoa ja syventymistä aiheeseen. Tavoitteenamme onkin jatkaa asiantuntijoidemme kouluttamista edelleen entistä paremmiksi kouluttajaksi ja tuoda heille varmuutta esiintymiseen.”

Millainen merkitys kouluttajan persoonalla on tällaisen koulutuksen onnistumiselle?

 

”Suuri merkitys – hyvä kouluttaja saa osallistujat motivoituneiksi. Parhaassa tapauksessa koulutus herättää osallistujat miettimään omaa toimintaansa ja kehittymään. [Marckwortin kouluttaja] Liisi Lius on saanut meillä erinomaista palautetta ja häntä on kiitetty innostuneisuudesta ja asiantuntijuudesta.”

Keskuspuiston ammattiopistolle räätälöity kouluttajakoulutus pähkinänkuoressa:

  • Koulutus pidettiin neljän päivän aikana.
  • 12 osallistujaa.
  • Teemoina erilaisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu, aktivointimenetelmät koulutuksen tukena, kouluttajan ja yleisön vuorovaikutus sekä minä esiintyjänä.
  • Koulutus sisälsi paljon ryhmätehtäviä ja esiintymisharjoituksia.

Keskuspuiston ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Opiston tarjoamat koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti alle 25-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta. Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelee vuosittain noin 1200 opiskelijaa ja se työllistää noin 500 henkilöä.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

OTA YHTEYTTÄ