[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Vinkkejä järjestelmäkouluttajalle osa 1

Blogisarja järjestelmäkouluttajille, jossa annamme vinkkejä erilaisiin järjestelmäkouluttajan haasteisiin.

Oletko istunut oppilaana opettelemassa uutta järjestelmää? Kirjaudu, klikkaa, täytä tiedot, tuplaklikkaa, avaa tiedosto, liitä, skrollaa, … Miten se nyt menikään??

Useimmille uuden järjestelmän oppiminen vie aikaa ja uudenlaisen systeemin opettelu ja muistaminen on haasteellista. Hyvin suunniteltu ja toteutettu järjestelmäkoulutus helpottaa oppimista ja vähentää muutosvastarintaa. Hyvissä ajoin ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa yrityksessä onkin hyvä pohtia, miten järjestelmä koulutetaan ja varmistaa, että järjestelmäkouluttajat omaavat hyvät koulutustaidot. 

Mitkä ovat yleisimmät järjestelmäkoulutuksen haasteet?

Tässä blogisarjassa annamme vinkkejä järjestelmäkouluttajille yleisimpiin haasteisiin. Kouluttaessamme järjestelmäkouluttajia olemme havainneet, että yleisimmät haasteet järjestelmien kouluttajalle ovat:

  • oppilaiden eri tasoerot
  • erilaiset etenemistahdit
  • osallistujien muutosvastarinta
  • opittavan asian laajuus sekä
  • oppilaiden multitaskaus.

Osa 1: Osallistujien tasoerot ja erilaiset etenemistahdit

Miten kouluttaa, kun osallistujilla on isot tasoerot ja erilaiset etenemistahdit?

Eritasoiset ja -vauhtiset oppilaat ovat aina haaste opettajalle. Parasta olisi, jos oppilaille voisi tehdä osaamistestin ennen koulutusta ja jakaa eritasoiset osallistujat ryhmiin. Alempitasoisille voi silloin antaa valmistelevaa koulutusta tai verkkokurssilla suoritettavan introkurssin ennen varsinaista koulutusta. Tämä ei usein ole mahdollista, joten kouluttajalle jää mietittäväksi, miten toimia, kun samassa ryhmässä on eritasoisia oppilaita.

Vaikka taso olisi melko sama, on oppilaiden etenemistahdissa usein isojakin eroja. Nopeat saattavat eksyä, kun klikkailevat menemään, ja samalla hitaammat oppijat varmistelevat vielä ensimmäistä klikkailua.

Mikäli ryhmässä on useampi oppija, kannattaa varata koulutukseen kaksi kouluttajaa. Harjoituksia tehtäessä kouluttajat voivat paremmin seurata etenemistä ja auttaa tarvittaessa.

Pareittain työskentely on hyvä tapa tasoittaa eri tasoja ja etenemistä ja opettajan on helpompi auttaa, kun tietokoneita on vähemmän. Tilanteen mukaan kouluttaja voi vaihdella harjoituspareja, laittaa nopeat tekemään lisätehtäviä tai etsimään jotain ohjeista.

Pyydä oppilaita kertaamaan pienryhmissä toisilleen joitain kohtia järjestelmästä. Kolmen hengen ryhmissä voi olla yksi, joka opettaa/kertaa jonkun asiakokonaisuuden, toinen joka tekee koneella saamiensa ohjeiden mukaan, ja kolmas tarkistaa ohjeista, että asia etenee oikein. 

Laadi järjestelmästä selkeä ’kartta’. Oppimista helpottaa yleiskuva ja reittikuvaus, jota voi seurata matkan varrella. Tämä voi esimerkiksi olla pikaohje, jota on helppo vilkaista. Kartassa tulisi näkyä selkeästi kuvattuna järjestelmän isot kohdat, alakohdat ja perusreitit. Jokaisella osa-alueella on lisäksi vielä tarkempi kuvaus. Hyvä yleiskuva järjestelmän kohdista auttaa pysymään kartalla ja pääsemään takaisin oikeaan kohtaan, jos on eksynyt reitiltä.


Seuraavassa blogissa aiheena: Osallistujien muutosvastarinta

Onko organisaatioonne tulossa uusi järjestelmä? Haluatko lisätietoa järjestelmäkouluttajien kouluttajakoulutuksista?

Ota yhteyttä tai tutustu koulutustarjontaan: