[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Vinkkejä järjestelmäkouluttajalle osa 2

Osallistujien muutosvastarinta.

Miten kouluttaa uutta järjestelmää, kun osallistujat eivät ole motivoituneita, tai valittavat uuden järjestelmän tai ohjelmiston tuomia muutoksia?

Uudistukset ja muutokset voivat aiheuttaa koulutukseen osallistujille stressiä ja muutosvastarintaa. Järjestelmäkouluttaja joutuukin usein toteamaan, että koulutettavana ovat vähemmän innostuneet ja motivoituneet kurssilaiset, joiden kuitenkin tulisi oppia uuden järjestelmän käyttö.  

Aina olisi mukavampi kouluttaa motivoitunutta ja innostunutta ryhmää. Näin onnellisesti ei aina ole, joten kouluttaja joutuu opettamisen ohella miettimään oppilaiden innostamista, motivointia ja ajatusten suuntaamista pois hankaluuksien miettimisestä.

Aivomme eivät mielellään ota isoja muutoksia vastaan, koska ovat tottuneet tekemään töitä tehokkaasti tietyllä tavalla ja muutos yleensä hidastaa ja vaikeuttaa tekemistä aluksi.

Välillä myös kouluttaja on samaa mieltä oppilaiden kanssa, eikä itsekään ole sitä mieltä, että uusi järjestelmä on toimivampi ja näppärämpi kuin edellinen. Ja joskus opettamista saattaa hankaloittaa se, että järjestelmä ei ole vielä ihan toimiva tai valmis, jolloin siihen on tulossa vielä lisää muutoksia koulutuksen jälkeen.

Oppimista edesauttaa keskittyminen ja motivoitunut tila.
Jos oppilas keskittyy enemmän miettimään, mikä uudessa järjestelmässä on pielessä, hän ei keskity asiaan, ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti koko ryhmän ilmapiiriin.

Jos ryhmässä yhdellä tai useammalla esiintyy muutosvastarintaa voit kokeilla seuraavia:

  • Nosta uudistus keskusteluun. Osallistujat voivat joko pienryhmissä tai koko ryhmän kesken keskustella mikä uudessa järjestelmässä heidän mielestään on vaikeaa, epämukavaa, ei tervetullutta tai muuten pohtia tuntemuksia tilanteessa. Tämän jälkeen voit antaa tehtäväksi miettiä, miten he voisivat taklata haasteet ja miten toimia, kun uusi järjestelmä joka tapauksessa on tulossa käyttöön.
  • Voit ensin esitellä järjestelmästä muutamia työtä helpottavia ja työntekoa nopeuttavia yksityiskohtia ja saada näin osallistujien ajatuksia pikkuhiljaa muuttumaan hyväksyvämpään suuntaan.
  • Pyydä opetuksen jälkeen osallistujia listaamaan sekä hyvät uudistukset, että hankalalta tuntuvat muutokset.
  • Esitä järjestelmästä alussa ne kohdat, jotka pysyvät pääpiirteittäin samalaisina kuin edellisessä järjestelmässä, tai joissa on selkeästi tapahtunut parannuksia. Opeta isommat muutokset vasta sen jälkeen, pikkuhiljaa.
  • Hyväksy muutosvastarinta osana aivojen toimintaa ja odota, että vastustus pikkuhiljaa vähenee. Vastaan väittäminen saattaa vahvistaa osallistujan halua tuoda järjestelmän kielteiset puolet esille vielä voimakkaammin.
  • Pysy itse motivoituneena ja kannustavana opettajana, joka haluaa auttaa oppilaita.

Tsemppiä kaikille, jotka kouluttavat uusia järjestelmiä!

Yritetään me järjestelmien oppijat myös kiittää kouluttajia ja muistaa, että muutos on meille hyvää aivojumppaa😊. Muistutellaan myös itseämme siitä, että on loppujen lopuksi positiivista, että muutoksia ja kehitystä tapahtuu.


Onko organisaatioonne tulossa uusi järjestelmä? Haluatko lisätietoa järjestelmäkouluttajien kouluttajakoulutuksista?

Ota yhteyttä tai tutustu koulutustarjontaan: