[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Koulutusnäkymät vuodelle 2022 – mitä taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa?

Näin uuden vuoden alkaessa useissa yrityksissä on meneillään alkavan vuoden koulutusten suunnittelu sekä käynnistäminen. Poikkeusaika on kuitenkin  tuonut mukanaan myös henkilöstön koulutusten suunnitteluun uutta pohdittavaa etä- ja hybridityön tullessa jäädäkseen. Mitkä ovat niitä tärkeitä taitoja, joita henkilöstö tarvitsee tulevaisuudessa, jotta yritys menestyy? Käännetään kuitenkin ensin katse taaksepäin ja mietitään mitä opimme viime vuonna ennen kun suuntaamme katseen siihen, minkälaisia oppeja tarvitsemme tänä vuonna ja myös tulevaisuudessa.

Uudet opit vuonna 2021 

Vuosi 2021 oli vuoden 2020 tavoin poikkeuksellinen vuosi täynnä muutoksia, jonka aikana moni meistä on oppinut enemmän uusia taitoja kuin monena muuna vuonna. Meistä on poikkeusaikana tullut oppimisen mestareita, olemme omaksuneet taidon oppia uusia asioita nopeasti ja ketterästi, kun siihen on ollut tarvetta. Vuosi vaati meiltä kaikilta joustavuutta, itseohjautuvuutta, uuden oppimisen taitoja ja tiedon etsimistä enemmän kuin mihin olimme tottuneet. Sopeuduimme poikkeustilanteessa uuteen tilanteen vaatiessa yllättävän hyvin ja voimme olla siitä ylpeitä.

Sosiaalinen oppiminen etätyön aikaan

Useiden tutkimusten mukaan suuri osa yritysten innovaatioista ja oppimisesta tapahtuu kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Kuten myös johtamisen professori Niina Nurmi toteaa HS:n artikkelissa 16.1.2022, on oman tiimin merkitys ja yhteys työkavereihin tärkeitä sekä yksilön että organisaation menestyksen kannalta. Työntekijöiden sitouttaminen ja merkityksellisyyden kokemusten antaminen on hänen mukaansa etätöissä paljon vaikeampaa kuin läsnä toimistolla. Päteekö tämä myös oppimiseen sekä henkilöstön ja koko organisaation kehittymiseen ja menestymiseen?

Henkilöstön kehittämisessä on jo jonkin aikaa puhuttu paljon sosiaalisesta oppimisesta (Social Learning) ja sen merkityksestä yrityksen menestymisen ja kehittymisen kannalta. Nyt organisaatioissa etsitään ratkaisuja siihen, miten asiantuntijoiden opit ja hiljainen tieto saadaan siirtymään organisaation sisällä, kun ihmisten vapaamuotoiset kohtaamiset ovat vähentyneet merkittävästi ja etä- tai hybridityö on tullut jäädäkseen. Tilalle ovat tulleet kalenterit täyttävät teams-tapaamiset, webinaarit ja tietoiskut, mutta ne eivät korvaa kahvikoneen äärellä tapahtuvia kohtaamisia ja vapaamuotoisia käytäväkeskusteluja.Olemme laumaeläimiä ja kaipaamme sosiaalisia kontakteja. Opimme uusia taitoja huomaamatta työpäivän aikana muita havainnoimalla, kysymällä, kuuntelemalla ja matkimalla. Miten voimme varmistaa, että oppiminen, uusien henkilöiden perehdyttäminen sekä oman tiedon jakaminen ja näiden myötä innovaatioiden syntyminen saadaan onnistumaan myös jatkossa?

Hiljaisen tiedon jakamisen taidot

Miten hiljainen tieto saadaan siirtymään onnistuneesti organisaatioissa etä- ja hybridityön aikaan? Yritykset ovat ottaneet aktiivisesti erilaiset sovellukset käyttöön, joiden avulla vuorovaikutus muiden kanssa etänä onnistuu helpommin. Vaikka sovellusten avulla toteutetut etäkohtaamiset eivät täysin korvaa spontaaneja käytäväkeskusteluja ja aitoja kohtaamisia, on niistä tullut tärkeitä kohtaamispaikkoja, ja ne auttavat hiljaisen tiedon jakamisessa organisaation sisällä. Vuorovaikutusta lisäävät sovellukset on myös otettu aktiiviseen käyttöön etäkoulutuksissa. Niiden avulla kouluttaja voi aktivoida osallistujat keskustelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Sovellukset ovat tärkeitä apuvälineitä hiljaisen tiedon sekä oman osaamisen jakamisessa, mutta sen lisäksi jokaisella palaverin tai etätilaisuuden pitäjällä tulisi myös olla tieto siitä, miten tietoa jaetaan onnistuneesti ja mielenkiintoisesti muille. Miten pitää onnistunut ja mielenkiintoinen webinaari, tietoisku tai palaveri ja miten voi hyödyntää erilaisia vuorovaikutusta lisääviä sovelluksia etätapaamisissa kollegojen kanssa? Kun etäkohtaamiset on suunniteltu ja toteutettu hyvin, on myös niihin osallistuminen innostavaa ja motivoivaa. Onnistuneet kohtaamiset lisäävät vuorovaikutusta ja luovat merkityksellisyyden tunnetta työntekijöille.

Uskonkin, että asiantuntijoiden vuorovaikutustaidot sekä koulutus- ja fasilitointitaidot nousevat etätyön lisääntyessä entistä tärkeämpään rooliin. Näillä taidoilla luodaan organisaation sisällä onnistuneita kohtaamisia, enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, psykologista turvallisuutta sekä sosiaalista oppimista myös etätyöskentelyn aikaan.

Hyvää koulutusvuotta 2022!

Annette Marckwort-Lindgren, tj