[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Ovatko yrityksen koulutukset yhtenäisiä ja ammattitaidolla suunniteltuja?

Rakennetaan yhdessä parempaa koulutusta!

Viime aikoina minulta on usein kysytty pitäisikö yrityksellä olla yhtenäinen tapa kouluttaa. Kysymys on mielestäni aiheellinen erityisesti niissä organisaatioissa, joissa on useita kouluttajia, ja joiden kesken ei ole sovittu selkeästi yhteisistä kouluttamisen tavoista, menetelmistä tai materiaaleista. Tämä näkyy niin hyvässä kuin pahassa siten, että jokaisella saattaa olla oma tyylinsä ja menetelmänsä kouluttaa, jolloin lopputuloskin vaihtelee.   

Vaikka omat tyylit voivat olla toimivia, on tärkeää harkita, missä kohtaa ja missä laajuudessa yhtenäisen koulutusmallin luominen olisi kaikille hyödyksi. Yhtenäisten koulutusmenetelmien ja –materiaalien avulla on mahdollista saavuttaa parempi ja tasalaatuisempi lopputulos, mikä tukee myös yrityksen imagoa. 

Miten luoda yhtenäinen ja laadukas koulutustapa?  

Hyvä tapa ideoida ja toteuttaa yhtenäinen koulutusmalli on järjestää työpaja, jossa arvioidaan olemassa olevia koulutuksia, materiaaleja ja koulutusmenetelmiä. Joskus voi myös olla hyvä idea pyytää työpajaan mukaan ulkopuolinen fasilitoija ja pedagogiikan asiantuntija.  

Työpajassa lähdetään liikkeelle modernin oppimisen ajattelusta. Siinä voidaan kartoittaa ja uudistaa mm. seuraavia kohtia.  

  • Mitä osaamista tavoitellaan?  
  • Mitä konkreettisia muutoksia halutaan näkyvän toiminnassa?  
  • Millä erilaisilla keinoilla päästään lopputulokseen?  
  • Tehdään koulutussuunnitelmat ja aikataulutukset.  
  • Mitä muita opetusmenetelmiä on käytössä kuin luokka- tai etäopetus ja verkkokoulutukset?  
  • Miten sosiaalinen oppiminen on huomioitu.  
  • Tukeeko materiaali oppimista ja onko se ajan tasalla? 
  • Millä tavalla kerätään palautetta ja kehitetään koulutuksia ja koulutusmateriaaleja? 

Olisiko nyt oikea hetki pysähtyä pohtimaan, miten tehokkaita ja yhtenäisiä teidän yrityksenne koulutukset ovat?

Varmista myös, että kouluttajilla on tarvittava osaaminen ja riittävästi aikaa koulutusten kehittämiseen.  

Koulutustaitoja on hyvä lähteä kehittämään esimerkiksi kouluttajakoulutuksessa, jossa kouluttaja saa sopivasti teoriaa, harjoitusta ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla hänen on helppo suunnitella ja toteuttaa onnistunut koulutus. Kouluttajakoulutus antaa varmuutta omien koulutusten suunnitteluun, sekä rohkeutta ja innostusta uusille kouluttajille lähteä mukaan kouluttajaksi.

Olisiko nyt oikea hetki pysähtyä pohtimaan, miten tehokkaita ja yhtenäisiä teidän yrityksenne koulutukset ovat?
Jos haluat kuulla koulutuksen asiantuntijalta mikä olisi sinun orgainisaatiollesi paras tapa lähteä etenemään, ole yhteydessä ja sovi maksuton etätapaaminen asiantuntijoidemme kanssa.

Asiantuntijamme ovat myös yrityksesi tukena koulutustenne kehittämisessä.