[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Oppimateriaali verkossa: onko pedagogiikka kunnossa?

’Vieritän pitkää tekstitiedostoa tietokoneellani, vastailen monivalintakysymyksiin ja yritän päästä esityksen loppuun mahdollisimman nopeasti. Pitkäkestoiseen muistiin jää vain muisto huonosta oppimiskokemuksesta. Onko materiaalin laatija ottanut huomioon lainkaan minua? Uhrannut ajatustakaan sille, miten oppimistani voisi helpottaa?’

Onnistunut verkkokurssi tekee oppimisesta tehokasta ja motivoivaa

Moni verkkokurssi epäonnistuu, koska materiaalin tuottamisessa ei ole juuri mietitty itse oppijaa  – pedagoginen näkökulma puuttuu. Kun laatii tai uudistaa yrityksen verkko-oppimateriaalia, kannattaa aloittaa siitä, että päivittää omat tietonsa oppimisprosessista. Psykologia ja aivotutkimus tuottaa jatkuvasti tutkimusta siitä, miten oppimista voi tukea ja miten digitaalisissa ympäristöissä opitaan parhaiten. Se aika, mikä oppimiseen työpaikalla käytetään, kannattaa käyttää tehokkaasti.

Kun ihmisellä on vahva sisäinen motivaatio, hän menee vaikka läpi harmaan kiven. Koulutuksen suunnittelijalla ei ole kuitenkaan aina näin ruusuinen tilanne.  Jos on syytä epäillä työntekijän motivaatiota, kannattaa tarkastella käytössä olevaa materiaalia kriittisesti, pedagogisten silmälasien läpi.  Joskus jo pienilläkin muutoksilla voi helpottaa oppimista: lisätä joustavuutta, käytettävyyttä tai luoda sisältöjä, jotka aktivoivat ja motivoivat.

Vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa

Ihminen oppii luontaisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja vuorovaikutuksen on todettu myös lisäävän oppimismotivaatiota. Voisiko materiaaliin sisällyttää jonkin vuorovaikutuksellisen osuuden? Entä voisiko oppimista helpottaa tai motivaatiota lisätä vaihtelevilla tehtävillä, moduulirakenteella, valinnallisuudella, erityttävällä materiaalilla tai visuaalisilla elementeillä?

Oppimateriaalin tuottaminen verkkoon lähtee siis yksinkertaisesta kysymyksestä, jolle jokainen hyvä teksti tai verkkosivusto rakentuu: miten otan vastaanottajan huomioon? Motivointi ja oppimisen tukeminen sekä oppijoiden erilaisten tarpeiden huomioiminen on lähtökohtana laadukkaan verkko-oppimateriaalin tuottamisessa. Se aika, joka oppimateriaalin suunnittelussa käytetään vastaanottajaa ajatellen, voitetaan takaisin parempana oppimiskokemuksena.

Kirjoittaja:

Päivi Lehti, FM, Verkkopedagogiikan asiantuntija. Päivi toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, asiantuntijaopettajana ja sähköisen materiaalin tuottajana. Päivi on kouluttanut opettajia digitalisaatio-muutoksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.