[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Kertominen ei ole opettamista – Telling ain´t training

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu usein kouluttamista, mutta onko asiantuntijoillanne taito kouluttaa onnistuneesti? Tietävätkö he, saadaanko oppimista ja käyttäytymisen muutosta aikaiseksi tietoa kertomalla ja läpikäymällä, vai tarvitaanko oppimiseen jotain muita menetelmiä? Millä tavalla kiireiset asiantuntijat voisivat siirtää omaa osaamistaan toimivammalla tavalla eteenpäin?

Aivan loistava perusteos kouluttajan tueksi on kirja nimeltään ’Telling ain’t Training’, jota on myyty miljoonia kappaleita, ja jonka suosio kouluttajien keskuudessa on ollut valtava. (2002, uusittu toinen painos 2011). Otsikko on osuva ja teema on varsinkin nyt etäkoulutusten aikaan entistä tärkeämpi.

Kirjasta saa hyviä vinkkejä mm. siihen, miten toteuttaa onnistunut koulutus, tietoa erilaisista koulutusmenetelmistä ja miten valmistella toimiva koulutusrunko ja -materiaali.

Miten rakennat onnistuneen koulutuksen ja saat osallistujat oppimaan?

Monilla ei ole aikaa tai pedagogista osaamista, joten usea asiantuntija tekee vanhalla totutulla tavalla ja menee luokkaan tai etäkoulutukseen kertomaan asiaa, käymään läpi kohtia tai lukemaan läpi PowerPointeja. Tämä ei ole kouluttamista. On lukuisia muitakin tapoja saada koulutettavat oppimaan. Pitäisi vain miettiä mikä on tehokkainta, tavoitteeseen sopivaa ja resurssien kannalta toimivinta.

Alla muutamia vinkkejä, joilla voi tehostaa koulutuksia ja muokata niitä monipuolisemmiksi:

  • Kilpailut ja pelillistäminen: Pelien avulla oppiminen on hauskempaa ja oppi jää paremmin mieleen.
  • Harjoitukset ja tehtävät: Oppimisen tukena voi käyttää tuttuja tehtäviä, harjoituksia, case-tilanteita ja fasilitointikeinoja. Näiden lisäksi etäopetuksessa voi käyttää erilaisilla työkaluilla tehtyjä kyselyitä, valkotauluja ja tehtäviä, joiden avulla tehostetaan vuorovaikutteisuutta, oppimista ja muistamista.
  • Keskustelut ja kokemusten kuuleminen: Tämä on helpompi toteuttaa lähiopetuksessa, mutta myös etäkoulutuksissa tämän voi toteuttaa esimerkiksi pienryhmäkeskusteluissa.
  • Aivoystävällinen oppiminen: Lisää koulutuksiin vaihtelua, kertausta, erilaisia toteutustapoja ja monipuolisuutta. Kouluta ottamalla huomioon aivotutkimuksen tulokset ja aivojen kokonaisvaltainen käyttö.
  • Verkkokurssit ja videot: Moni asia saattaa olla nopeampi oppia hyvin toteutetun verkkokurssin avulla, tai mielenkiintoista videota katsellen. Yhdistä niitä opettajajohtoiseen menetelmään.
  • Moduulioppiminen: Opetetaan aineisto helposti käsiteltävissä osissa, pidempänä ajanjaksona.
  • Käänteinen oppiminen: Oppilas opettelee ensin itse faktat ja harjoittelee sen jälkeen luokassa opettajan ohjauksessa.
  • Mikro-oppiminen: Lyhyitä videopätkiä ja täsmäohjeita helposti löydettävässä muodossa.
  • Mentoritoiminta, yhdessä oppiminen: Tehdään suunnitelma, miten tieto saadaan jaettua paremmin yrityksen sisällä. Mieti kuka osaa mitä asioita, ja kuinka kollegat voisivat opettaa toinen toisille ja jakaa tietoa paremmin keskenään.

Laadi organisaation omat pelisäännöt

Hyvä idea on laatia organisaation omat pelisäännöt, ohjeet, ideavihkonen tai konsepti hyvän koulutuksen avaimista. (’Kouluta näin niin onnistut paremmin’)

Oppimisen ja tehokkuuden varmistamiseksi kouluttaville asiantuntijoille tulisi tarjota tukea kouluttamiseen liittyviin opetustekniikoihin ja materiaaleihin.

Lisäksi riittävä valmisteluaika ja tuki materiaalien sekä opetustekniikoiden valmistelussa olisi tärkeää.

Miten toteuttaa yrityksen kouluttajille oma opas?

Voit toteuttaa yllä mainittuja joko sisäisesti omin voimin, tai ottaa ulkopuolisen asiantuntijan avuksi tukemaan ja innostamaan kouluttajianne. Voit myös pyytää asiantuntijaamme avuksi ja suunnitella yhdessä kanssamme toimivan ’Kouluta näin, niin onnistut’- oppaan oman organisaatiosi kouluttajille.

Olen mielelläni apuna tehokkaiden ja toimivien koulutuskokonaisuuksien sekä oppimistilaisuuksien suunnittelussa ja kouluttajien sparraamisessa.

Ilolla kohti osaamista! 
Selene Marckwort