[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Kysyin ChatGPT:ltä minkälainen on hyvä koulutus

Pyysin ChatGPT:tä kertomaan minkälainen sen mielestä on hyvä koulutus. Vastaukseksi sain seuraavaa:

🧐 Hyvä koulutus on sellainen, joka antaa opiskelijalle tarvittavat taidot ja tiedot, jotka auttavat heitä menestymään tulevaisuudessa. Hyvä koulutus myös innostaa opiskelijoita oppimaan uusia asioita ja auttaa heitä kehittämään taitojaan ja kykyjään.
Joitakin tekijöitä, jotka tekevät koulutuksesta hyvän, ovat seuraavat:

Laadukas opetus: Hyvä koulutus vaatii ammattitaitoisia opettajia, jotka ovat päteviä opettamaan aihealueitaan. Heidän tulee pystyä selittämään asiat selkeästi ja antaa opiskelijoille tarvittava tuki ja ohjaus.

Tavoitteellinen suunnittelu: Hyvä koulutus perustuu tavoitteelliseen suunnitteluun, joka määrittelee selkeästi, mitä opiskelijat tulevat oppimaan ja mitä heidän tulee osata koulutuksen jälkeen. Tavoitteellisuus auttaa opiskelijoita ymmärtämään, miksi he oppivat tietyt asiat ja auttaa heitä motivoitumaan.

Oppijalähtöisyys: Hyvä koulutus huomioi opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit ja tarpeet ja tarjoaa mahdollisuuksia yksilölliseen oppimiseen ja kehittymiseen. Oppijalähtöinen koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ja oppia käytännön kautta.

Opetusmenetelmien monipuolisuus: Hyvä koulutus käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka sisältävät sekä teoreettista että käytännön opetusta. Esimerkiksi, ryhmätyöt, simulaatiot, projektit ja käytännön harjoitukset auttavat opiskelijoita ymmärtämään opittua ja soveltamaan sitä käytännössä.

Päivitys ajan tasalle: Hyvä koulutus pysyy ajan tasalla ja päivittää opetuksen sisältöä vastaamaan alan kehitystä ja tulevia tarpeita. Tämä auttaa varmistamaan, että opiskelijat saavat ajankohtaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeen tulevaisuuden työelämässä.

Arviointi ja palautteenanto: Hyvä koulutus sisältää säännöllisen arvioinnin ja palautteenannon, joka auttaa opiskelijoita ymmärtämään, mitä he ovat oppineet ja miten he voivat kehittyä.

Mitä mieltä olen tekoälyn vastauksesta?

ChatGPT:n kanssa ’keskustelu’ on mielestäni mielenkiintoinen kokemus, ja sitä voi hyödyntää myös osana modernia oppimista. Sille voi esittää kysymyksiä, mutta itse on kuitenkin pohdittava onko vastaus oikein vai ei. Tiedon haku ja sen analysointi on hyvä tapa syventää osaamista ja sen avulla voi myös herättää keskustelua esimerkiksi ryhmissä.

Jos aihe herätti kysymyksiä tai intoa lähteä kokeilemaan uusia tuulia organisaatiosi koulutuksiin, ole rohkeasti yhteydessä.

Annette Marckwort-Lindgren, [email protected]