[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Asioiden läpikäymistä vai kielen oppimista?

Kielikoulutuksen sisällön ja ajankäytön suunnitteleminen

Osallistuin hiljattain viikonlopun kestoiseen koulutukseen, jossa käsiteltiin runsaasti minulle uusia aiheita. Jossain vaiheessa huomasin, että olisin kaivannut enemmän aikaa sisäistää käsiteltyä asiaa ennen seuraavaan siirtymistä. Uusia aiheita tuli käsittelyyn niin nopeasti, etteivät edelliset aiheet oikein ehtineet painua mieleen. Tämä kokemus muistuu mieleeni välillä, kun suunnittelen kielikoulutusta yritysasiakkaiden kanssa.

Läpikäymisen vaikuttavuus kielikoulutuksessa

Kun asiakkaan toiveena on, että suunniteltavassa kielikoulutuksessa käydään läpi runsaasti eri aiheita, asiakkaan kannattaa miettiä, minkälaista vaikuttavuutta koulutukselta toivoo. Ajattelen itse asiaa niin, että kun jokin aihe niin sanotusti käydään läpi, silloin siihen lähinnä tutustutaan pintapuolisesti. Kouluttaja esimerkiksi kertoo hieman teoriaa, jakaa osallistujille fraasilistan ja luetaan jokin teksti, sitten siirrytäänkin jo seuraavaan aiheeseen.

Muutaman tunnin räätälöity vieraan kielen koulutus voikin olla toimiva, kun on tarkoitus tutustua sopivaan määrään osallistujille relevantteihin aiheisiin. Silloin sekä asiakkaan että osallistujien on kuitenkin hyvä tiedostaa, että koulutustilaisuuden jälkeen osallistujilta vaaditaan usein vielä aktiivista, omatoimista harjoittelemista ja kertaamista, jotta koulutuksen aiheet painuisivat mieleen ja siirtyisivät käytäntöön omassa työssä.

Vieraan kielen harjoittelemista ajan kanssa = kielen oppimista

Läpikäyminen ei siis vielä takaa käsitellyn asian sisäistämistä niin, että sitä osaisi soveltaa käytännössä. Marckwortin kielikoulutusten tavoitteena on, että oppijassa tapahtuu jonkinlainen muutos. Tätä voisimmekin kutsua aidoksi oppimiseksi. Koulutussisältöä on siis saatava harjoitella rauhassa riittävästi ja eri tavoin, jotta aihe jäisi muistiin ja sitä vielä osaisi soveltaa käytännössä. Silloin aikaa tarvitaan enemmän yhdelle ja samalle aiheelle.

Myös kielikoulutuksen rytmitykseen on syytä kiinnittää huomiota: Useammat lyhyemmät tapaamiskerrat voivat olla vaikuttavuudeltaan tehokkaampia kuin esimerkiksi yksi intensiivipäivä, vaikka kielikoulutuksen tuntimäärä olisikin sama.

Tasapainoinen kielikoulutuskokonaisuus tuo oppimistuloksia

Kun tavoitteena on kielikoulutus, jonka tuloksena osallistujat esimerkiksi tekevät yhteistyökumppaneiden kanssa vakuuttavammin yhteistyötä tai palvelevat asiakkaita sujuvammin, osallistujien on saatava mahdollisuus harjoitella opittavia asioita. Ei siis ehkä riitä, että aiheet käydään läpi, vaan aiheisiin on syvennyttävä riittävästi ja harjoittelemiselle on annettava aikaa. Käsiteltävien aiheiden määrä, koulutukseen varatun ajan ja sen rytmityksen on oltava tasapainossa keskenään, jotta oppimistuloksesta tulisi paras mahdollinen.

Minkälaisia vieraan kielen oppimistarpeita sinun yrityksessäsi on? Ota yhteyttä, niin suunnittelemme ryhmäkohtaisesti omat kielikoulutuksenne esimerkiksi englannin, ruotsin, suomen, saksan tai ranskan kielessä!