[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Asiakascase: Kielikoulutuksen ulkoistaminen Varman tapaan

Keskinäisessä työeläkeyhtiö Varmassa on jo vuosia järjestetty henkilöstölle kielikoulutuksia tukemaan yhtiötä sen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. Kun kielikoulutuksista kymmenen vuotta sitten alkoi tulla lähes kiinteä osa henkilöstön kehittämis- ja kouluttamispalettia, Varma ulkoisti kielikoulutukset Marckwort Oy:lle. Kysyimme Kati Ovaskalta, joka toimii henkilöstönkehittäjänä ja palvelupäällikkönä Varmassa, mikä merkitys kielikoulutusten toteuttamistavalla on Varmalle.

Asiantunteva kumppani kielikoulutusten toteutukseen

Yrityksen kielikoulutukset ovat tyypillisesti mittatilaustyönä rakennettuja sekä kestoltaan ja osallistujiltaan vaihtelevia. Kielikoulutusten ulkoistuspäätöstä tehtäessä Varman tavoitteena oli saada kumppaniksi vankka asiantuntija, joka helpottaa koulutusten järjestelyjä, seurantaa ja hallinnointia.

– Se, että Marckwortilla on tarjota meille osaavat ja määrätietoiset kouluttajat sekä yhteyshenkilö, on ollut meille tärkeää. Kielikoulutuksen järjestäminen on näin koordinoitua ja sujuvaa, ja voimme luottaa siihen, että opetus on laadukasta ja tulokset sen mukaisia. Varman tavoitteena oli saada sellaista kielikoulutusta, joka on Varman työntekijöiden työtehtävien kannalta olennaista ja jonka tulokset näkyvät todellisina oppimistuloksina heidän työssään.

Luotettava kouluttajavalinta

Kielikoulutuskumppanin asiantuntemus näkyy ennen kaikkea oikeiden kouluttajavalintojen kautta. Ovaska painottaa, että kouluttajien on hyvä tuntea työeläkevakuuttamisen alaa riittävästi, jotta Varma saisi juuri heille osuvaa, substanssikeskeistä ja liiketoimintojensa osaamistavoitteita tukevaa koulutusta. Pelkkä alan hyvä tuntemus ei kuitenkaan riitä:

– Kouluttajat ovat olleet myös sellaisia, joiden kanssa on ollut motivoivaa opiskella eli heillä on monipuolinen kokemus ja hyvät taidot toimia liike-elämän palveluksessa opettajana. Hyvät palautteet ja oppimistulokset kertovat siitä, että olemme saaneet juuri tällaisia kouluttajia kieliryhmiemme sparraajiksi, Ovaska kiittelee.

Oma yhteyshenkilö ja koulutusten hallintajärjestelmä tuovat helpotusta hallinnointiin

Kun koulutuksia ja osallistujia on paljon, on tärkeää, että niiden hallinnointi on helppoa ja selkeää. Oman yhteyshenkilön lisäksi Varmalle tuo lisäarvoa Marckwortin koulutusten hallintajärjestelmä, johon asiakas voi kirjauta milloin vain. Ovaskan mielestä se on ollut hänelle itselleen oivallinen apuväline kielikoulutusten hallintaan.

– Voin milloin tahansa tarkastella, mitkä kurssit ovat menossa ja seurata läsnäoloa. Voin myös palauttaa mieleen joitain vanhempia koulutuksia, jos esimerkiksi haen ideoita johonkin tiettyyn kehittämiskysymykseen jonkin kielikoulutuksen tarpeessa olevan ryhmän kohdalla.

Mitä neuvoja ulkoistajalle?

Ovaska on toiminut alusta asti Varman yhteyshenkilönä kielikoulutusasioissa. – Vinkkinä antaisin, että kannattaa tehdä ensin kokonaiskartoitus, mitä kielitaidon kohentamisella yrityksessä halutaan saada aikaan. Tällöin on helpompi myös lähteä etsimään sopivaa kumppania, jonka kanssa näihin tavoitteisiin pääsemiseksi voidaan tehdä yhteinen suunnitelma. Siitä voidaan sitten edetä sujuvammin kohti käytännön toteutusta, kun pohjatyö on tehty kunnolla.

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Varma on keskinäinen yhtiö, ja sen omistavat Varman yritys- ja yrittäjäasiakkaat, vakuutetut työntekijät sekä takuupääoman omistajat. Varma huolehtii yksityisten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Asiakkaina on noin 66 000 yrittäjä- ja työnantaja-asiakasta, ja Varma vastaa 862 000 henkilön työeläketurvasta. Vläkemaksuina kerätyt varat Varma sijoittaa tuottavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. 40,0 miljardin sijoituksillaan Varma on Suomen suurin yksityinen sijoittaja.