Tiimi- ja esihenkilövalmennukset

Vuorovaikutusvalmennus

VUOROVAIKUTUSTAIDOT TYÖYHTEISÖSSÄ

Yhdessä tekemistä ja vahvempaa sitoutumista


Yksi olennaisimmista taidoista työelämässä on vuorovaikutustaito. Miten teidän yrityksessänne toimivat kollegoiden välinen viestintä, tiimityö, sisäisten tilaisuuksien fasilitointi tai palaverikäytännöt? Koulutustemme avulla annat henkilöstölle avaimet onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja toimiviin palavereihin. Saat tiimisi jäsenet osallistumaan, ideoimaan ja kehittämään yhdessä. 


Ota yhteyttä

Suunnitellaan tarpeisiinne sopiva ratkaisu.


IHMISET EDELLÄ

Kenelle

Valmennuksistamme on hyötyä kaikille organisaatioille, joissa on halua kehittää työyhteisöiden toimivuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia.

Koulutuksemme sopivat julkisella sekä yksityisellä sektorilla toimiville henkilöille, työyhteisöille, esihenkilöille ja johtajille.

Muutos lähtee ihmisistä ja tuloksia saavutetaan suunnitelmallisen osallistamisen sekä osaamisen kasvattamisen kautta.

1
SUUNNITELMALLISESTI

Tavoite

Yksi olennaisimmista taidoista työelämässä on vuorovaikutustaito.

Kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa henkilöstön kehittämistä. Asiantuntijamme ovat apunasi, kun tavoitteena on työyhteisön vuorovaikutustaitojen, hyvinvoinnin ja tiimitaitojen lisääminen. Valmennuksemme ovat konkreettisia - autamme osallistujia oivaltamaan omat vahvuudet ja kehitettävät alueet. 

2
PARHAAT RATKAISUT

Toteutus

Toteutamme koulutuksemme pedagogisesti toimivalla tavalla.

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia, osallistavia ja käytönnönläheisiä. Koulutukset suunnitellaan kohderyhmän tarpeeseen ja ne tähtäävät aitoon muutokseen.

Kaikki koulutukset voidaan toteuttaa etänä tai lähikoulutuksina, joko yrityksesi tiloissa tai koulutustiloissamme Espoon Keilarannassa. 

3

BLOGIT

Blogi: Kysyin ChatGPT:ltä minkälainen on hyvä koulutus
In Marckwort

Pyysin ChatGPT:tä kertomaan minkälainen sen mielestä on hyvä koulutus. Vastaukseksi sain seuraavaa: 🧐 Hyvä koulutus on sellainen, joka antaa opiskelijalle

Blogi: Eväitä perehdyttäjille – onnistu myös etäperehdytyksessä
In Marckwort

Minkälaisia muistoja sinulla on ensimmäisistä hetkistä uudessa työpaikassa? Jännittikö, miten sinut otetaan vastaan, kuinka pärjäät, miten opit kaikki uudet asiat

Blogi: Miten luot vuorovaikutusta etäkoulutuksiin?
In Marckwort

Viime aikoina etäkoulutukset ovat lisääntyneet, niin sisäiset kuin koulutusyrityksiltä ostetutkin. Kartoitimme toukokuussa yritysten kokemuksia etäkoulutuksista ja kaksi asiaa nousi ylitse