[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Kielikoulutuksen suunnittelusta konkreettisiin oppimistuloksiin

Teini osaa purkaa mopon osiin, havaita mikä on epäkunnossa ja miten korjata se. Myös ensimmäinen kontakti epäkunnossa olevaan perämoottoriin oli vastaavanlainen. Teini listaa tarvittavat varaosat ja korjaa viat. Koska tiedän, ettei näitä taitoja ole opetettu kotona, ihmettelin mistä teini on nämä asiat oikein oppinut. ”Olen katsonut YouTubesta”, sain vastaukseksi. Ensin siis katsotaan asiaan liittyvä havainnollinen ohje ja sitten hommin, ilman sen suurempaa epäröintiä. Tai sitten ryhdytään vain käytännön toimiin ja tehdään matkan varrella havaintoja korjattavista asioista.

Mille asialle haetaan ratkaisua kielikoulutuksella?

Kun räätälöimme kielikouluttajan kanssa koulutuksia ryhmille, lähestymistapa on jossain määrin samankaltainen kuin teinilläni. Kartoitamme ensin tarkkaan tilanteet, joissa osallistujat tarvitsevat vierasta kieltä, ja missä asioissa osallistujat haluavat kehittyä. Puramme ikään kuin lähtötilanteen osiin, jotta voimme esittää koulutusehdotuksen. Tämä on siis ratkaisu, jonka tarkoitus on kohdistua juuri niihin tarpeisiin, jotka ovat opiskelijoille työn kannalta tärkeitä. Vähän niin kuin se teinin katsoma YouTube -video.

Käytännön harjoituksilla tavoitteisiin

Kun kielikurssi alkaa, ryhdymme siis töihin opiskelijoiden kanssa. Osallistujat aloittavat esimerkiksi tutustumalla taustamateriaaliin, minkä jälkeen vierasta kieltä aletaan harjoitella käytännössä. Riippuen opiskelijoiden kielen käyttötarpeista simuloimme esimerkiksi heidän työssään kohtaamiaan asiakastilanteita, esittelemme yritystä tai projektia, tai harjoittelemme etäpalaverissa toimimista vieraalla kielellä.

Koulutuksen edetessä kouluttaja tekee havaintoja opiskelijoiden taidoista, jotka eivät alkukartoituksessa vielä tulleet esille, ja muokkaa tarvittaessa koulutuksen sisältöä.

Oppimistuloksia kohti

Konkretia ja oppijalle relevantit aiheet ovat tärkeitä asian kuin asian oppimisessa. Kun vierasta kieltä oppii oman työn sisällön kautta, tekee se kielen opiskelusta erityisen motivoivaa ja mielenkiintoista. Silloin myös opitut asiat saa nopeasti vietyä käytäntöön ja työn tulokset alkavat näkyä. Vaikka kehittyvä kielitaito ei tarkoita, että kielitaito on ”rikki” tai ”korjattava” (kuten se epäkunnossa oleva moottori), myös kielitaidon tehoa ja toimivuutta voi aina parantaa. Olisiko myös sinun yrityksessäsi sijaa vieraan kielen kehittämiselle?

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme ryhmäkohtaisesti omat kielikoulutuksenne esimerkiksi englannin, ruotsin, suomen, saksan tai ranskan kielessä!