[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Onnistunut hybridimuotoinen kielikoulutus on ennakkoon suunniteltu

Etäyhteysalustat kuten Teams ovat mullistaneet tapamme työskennellä, tavata ja pitää niin kokouksia kuin koulutuksiakin. Kun osa ryhmästä osallistuu etänä, eri tilanteissa on kuitenkin huomioitava erilaisia asioita. Kasvotusten pidettävään palaveriin on helppo tulla mukaan etänä lyhyelläkin varoitusajalla. Kun kyseessä sen sijaan on lähikoulutus, yllättävä etänä osallistuminen ei välttämättä olekaan yhtä mutkatonta. Miksi näin, ja miten voidaan varmistaa onnistunut koulutus myös silloin, kun se on hybridikoulutus?

Etänä osallistuminen lähikoulutukseen muuttaa kielikoulutuksen hybridiksi

Tilanne: Asiakasyritys on tilannut räätälöidyn kielikoulutuksen, jonka toteutustavaksi on sovittu lähikoulutus. Kun kielikouluttaja eräänä päivänä sapuu paikalle kouluttamaan, hänelle kerrotaan, että ”Tiina osallistuu muuten tänään etänä, se ei varmaan ole ongelma”. Kokoustilaan onkin tuotu kannettava tietokone valmiiksi. Koulutustapaaminen pidetään ja Tiina osallistuu etänä näytön välityksellä. Koulutustapaamisen lopuksi osallistujat toteavat toisilleen, että tämähän toimi tosi hyvin. Jatkossa saattaa siis tulla uusia etäosallistumisia.

Katsotaan vielä tarkemmin, miksi oppitunti hybridinä onnistui osallistujien mielestä niin hyvin, ja mitä asioita oli vaikuttamassa taustalla kouluttajan näkökulmasta!

Toteutumismuodon merkitys vieraan kielen opetusta suunniteltaessa

Kieliouluttaja tekee tuntisuunnitelman mm. ennakkoon sovitun koulutusmuodon perusteella, sillä lähikoulutukseen soveltuu eri aktiviteetit kuin etäkoulutukseen, ja toisin päin. Esimerkkitilanteemme kielikouluttaja oli suunnitellut vieraan kielen oppitunnille mm. sanastoharjoituksia, jotka oli tarkoitus tehdä pareittain ryhmää vartavasten tehdyillä lapuilla. Lisäksi kouluttaja oli tuonut mukanaan artikkelikopiot jokaiselle jaettavaksi.

Lue lisää räätälöidystä kielikoulutuksesta

Kielikouluttajan näkökulma: Miten yllättävä etäosallistuja vaikuttaa opetukseen?

Kun kielikouluttaja koulutustapaamisen alussa sai tietää, että kaikki eivät olekaan paikan päällä, kokeneena kouluttajana hän teki lennosta tuntisuunnitelmaansa muutoksen: Uuden sanaston sijaan kerrattiin aiempaa sisältöä ja tehtiin aktiviteetteja, jotka eivät vaatineet kaikkien samassa tilassa olemista ja fyysisen opetusmateriaalin käyttöä.

Kouluttajan valitsema artikkeli kuitenkin luettiin suunitellusti niin, että etäosallistuja sai kännykällä otetun kuvan tekstistä sähköpostiinsa, jotta myös hän pystyisi lukemaan. Kukaan ei huomannut tuntisuunnitelman muutosta ja kaikki olivat lopussa tyytyväisiä, vaikka etäosallistuja ei aina kuullut kaikkia eikä oikein nähnyt, mitä kouluttaja kirjoitti fläppitaululle.

Vieraan kielen opetuksen hybridimuoto sekä antaa joustoa että vaatii joustavuutta

Kun yksittäinen koulutuskerta toteutetaan yllättäen hybridinä, se ei tyypillisesti ole mikään ongelma. Ja joskus kouluttajan tekemä tuntisuunnitelma on toteutettavissa sellaiseenaan, vaikka joku osallistuukin etänä. On selvää, että etänä osallistuminen on parempi, jos vaihtoehtona olisi tunnilta pois jääminen. Etäosallistujat ovat tavallisesti hyvin ymmärtäväisiä, jos he eivät aivan tasavertaisesti voi osallistua kaikkiin aktiviteetteihin tai saa materiaalin eteensä heti. Kun kaikilla on joustava asenne, tulee onnistumisia.

Miten yllättävät etäosallistujat voivat vaikuttaa kielikoulutukseen kokonaisuutena?

Jos yllättäviä hybriditilanteita alkaa ilmetä useammin kuin satunnaisesti, ne saattavat vaikuttaa koulutukseen kokonaisuutena. Kun koulutuksen toteutustavaksi on sovittu etä- tai lähikoulutus, kouluttaja suunnittelee materiaalin, aktiviteetit ja harjoitukset valitun muodon mukaan. Jos säännöllisesti käy niin, ettei tuntisuunnitelma olekaan toteutettvissa, koulutussuunnitelmassa pysyminen vaikeutuu ja kouluttajalle aiheutuu helposti ylimäräistä työtä.

Lue lisää eri alojen kielikoulutukista

Tarkastuslista hybridimuotoista kielikoulutusta suunnittelevalle yritykselle

Kielikoulutusta suunniteltaessa on tärkeä sopia etukäteen toteutumismuodosta, joka voi olla lähi-, etä- tai hybridikoulutus. Näistä haastavin on useimmiten hybridikoulutus, sillä se asettaa aivan omat vaatimuksensa varsinkin käytännön järjestelyille ja koulutustilalle. Siinä missä onnistuneeseen etäkoulutukseen yleensä riittää pelkkä rauhallinen tila ja Teams-sovellus äänen- ja kuvantoistolla, kielikoulutusta hybridimallin mukaan suunnittelevan organisaation on mietittävä ainakin seuraavat käytännön asiat etukäteen:

  • Koulutustilassa on oltava hyvä kamera, joka kuvaa koko ryhmää ja kouluttajaa.
  • Kun mikrofonit ja äänentoisto toimivat moitteettomasti, kaikki kuulevat toisena hyvin.
  • Minkälainen kirjoitustaulu tilasta löytyy ja onko taulu siirrettävissä? On tärkeää, että myös etänä osallistujat näkevät, mitä kouluttaja siihen kirjoittaa. Tämä kannattaa testata etukäteen.
  • Jotta etäopiskelijakin voisi osallistua parityöskentelyyn läsnäopiskelijan kanssa, paikan päällä kokoushuoneessa tarvitaan erillinen tietokone ja kuulokkeet paria varten. Kuulokkeiden ansiosta koko ryhmä ei kuule, mitä pari keskustelee tietokoneen välityksellä keskenään. Vastaavasti muun ryhmän puheensorina ei häiritse parityöskentelyä.
  • On hyvä, jos pöydät ja tuolit voidaan siirtää sellaiseen muotoon, että sekä etä- että lähiosallistujat varmasti näkevät toisensa, kouluttajan ja kirjoitustaulun.
  • Kun kouluttajalle ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen koulutustapaamista kuka tai ketkä osallistuvat etänä, hän ehtii suunnitella tunnin asianmukaisesti ja lähettää koulutusmateriaalin etäopiskelijoille etukäteen tulostettavaksi.

Asiakasyrityksen mahdollisuudet vaikuttaa onnistuneeseen hybridikoulutukseen

Koska kouluttaja itse ei yleensä voi vaikuttaa useimpiin yllä oleviin tarkastuslistan seikkoihin, hybridikoulutusta harkitsevan yrityksen on hyvä olla tietoinen, mitkä kaikki järjestelyt ja varustestason vaatimukset vaikuttavat onnistuneeseen hybridikoulutukseen. Puitteiden toimivuutta kannattaa myös testata etukäteen ja varmistaa, että paikalla on aina joku, joka osaa käyttää tekniikkaa.

Hybridimuoto on tullut kielikoulutuksiin jäädäkseen

Kun kouluttaja on ammattitaitoinen, satunnaiset hybriditunnit eivät siis haittaa eivätkä vaadi välttämättä erityisvarustusta tai -järjestelyjä. Kun kaikilla on joustava asenne ja hyvä mieli, yllättäväkin hybriditunti onnistuu. Hybriditunteja koemme varmasti jatkossakin, ja luultavasti yhä useammin. Tehdään niistä onnistuneita!