Marckwort Oy

VERKKOPEDAGOGIIKKA JA VERKKOKURSSIN SUUNNITTELUN PERUSTEET 4.10.2022 – Etäkoulutus

Toteuta tehokas ja pedagogisesti mielekäs verkkokurssi!

Tule oppimaan ja oivaltamaan, miten koulutus kannattaa suunnitella niin, että se vastaa yrityksen tarpeisiin ja tarjoaa hyvän, tehokkaan oppimiskokemuksen.  Koulutus antaa hyvän pohjan hyvän verkkokurssin suunnittelulle ja opit, miten vältetään verkkokurssin tyypilliset ongelmakohdat.

Kohderyhmä

Kurssi sopii niille, jotka ovat aloittamassa verkkokurssin suunnittelun.

Mitä hyötyä?

Opit perusasiat verkkokurssin pedagogiikasta ja varmistat, että kurssillasi opitaan. Pääset alkuun oman koulutuksen suunnittelussa ja saat työkalut, jotka auttavat suunnittelussa kurssin jälkeen.

Tavoitteet

 • ymmärtää verkko-oppimisen ominaisuuksia niin oppijan kuin ohjauksenkin kannalta
 • hahmottaa verkkokurssin rakentamisen prosessia
 • saada tietoa erilaisista verkkokurssin toteutustavoista
 • käynnistää oman verkkokurssin suunnitteluprosessi ja suunnitella verkkokurssin oppimisen kaari

Sisällöt

 • hyvän verkkokurssin ja laadukkaan verkko-oppimisprosessin piirteet
 • verkkokurssin laatimisen prosessin vaiheet
 • erilaiset verkkokurssin mallit ja toteutustavat
 • ohjauksen ja hyvän suunnittelun merkitys mm. erilaisten oppijoiden huomioimisessa
 • aktivoinnin ja motivoinnin merkitys ja keinot verkkokurssilla
 • erilaiset oppimista tukevat menetelmät ja tehtävätyypit
 • verkkokurssin epäonnistumisen syitä
 • oman verkkokurssin suunnittelun käynnistäminen kouluttajan ohjaamana

Aikataulu

4.10.2022 klo 12-15. Ilmoittaudu 20.9.2022 mennessä.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan 3 t etäkoulutuksena pienryhmässä. Koulutusta ennen osallistujat vastaavat ennakkokyselyyn. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää tehtäviä.

Hinta

350 € + alv /osallistuja. Earlybird -hinta 31.8. mennessä ilmoittautuneille 290 € + alv. Onko organisaatiossasi useampi koulutuksesta kiinnostunut? Pyydä ryhmähinta: [email protected]

Kouluttaja

Päivi Lehti, FM, verkkopedagogiikan asiantuntija. Päivi toimii asiantuntijaopettajana ja sähköisen materiaalin tuottajana sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Päivi on kouluttanut opettajia digitalisaatio-muutoksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 31.8.2022 mennessä.

ILMOITTAUDU