Marckwort Oy

AKTIVOI, MOTIVOI JA TUE OPPIMISTA VERKKOKURSSILLA 1.11.2022 – Etäkoulutus

Laatua verkkokurssin menetelmiin, tehtäviin, teksteihin ja videoihin!

Koulutus antaa työkaluja ja taidot kehittää suunnitteilla olevaa tai valmista kurssia niin, että verkkokurssisillasi opiskelija on aktiivinen oppija. Opit muun muassa, millainen teksti, video ja kuva tukee oppimista ja saat esimerkkejä aktivoivista oppimistehtävistä sekä motivointikeinoista. Opit myös, miten vältät verkkokoulutuksen tyypilliset ongelmakohdat ja kompastuskivet. Tiedät, miten jatkat työskentelyä koulutuksen jälkeen

Kohderyhmä

Kurssi sopii niille, jotka ovat jo aloittaneet verkkokurssin suunnittelun tai haluavat saada ideoita valmiin verkkokurssin kehittämiseen. Sopii myös Marckwortin verkkopedagogiikan peruskurssin käyneille.

Tavoitteet

  • syventää tietoa verkkopedagogiikasta ja onnistuneen verkkokurssin ominaisuuksista
  • saada ideoita omaan verkkokurssiin: millaisilla keinoilla aktivoida, motivoida sekä vahvistaa oppijan omakohtaisuuuden ja yksilöllisyyden tunnetta
  • oppia laadukkaan verkkomateriaalin piirteet: mm. millaista on hyvän verkkoteksti, miten visuaalisuutta ja videoita kannattaa hyödyntää.

Sisällöt

  • aktivoinnin ja motivoinnin merkitys ja keinot verkkokurssilla
  • verkkokurssin vuorovaikutus
  • verkkokurssin visuaaliset elementit
  • tiedon esittämisen tavat ja vaihtoehdot: teksti, kuva, kuvio, taulukko, video, audio, diaesitys – mikä milloinkin on toimivaa?
  • laadukas verkkoteksti: verkkotekstin kieli, erilaiset tekstuaaliset elementit oppimista tukemassa
  • erilaiset videot oppimisessa
  • työkaluja verkkokurssin arviointiin ja kehittämiseen

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan 3 t etäkoulutuksena. Koulutusta ennen osallistujat vastaavat ennakkokyselyyn. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää tehtäviä.

Aikataulu

1.11.2022 klo 12-15.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan 3 t etäkoulutuksena pienryhmässä. Koulutusta ennen osallistujat vastaavat ennakkokyselyyn. Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää tehtäviä.

Hinta

350 € + alv /osallistuja. Earlybird -hinta 31.8. mennessä ilmoittautuneille 290 € + alv. Onko organisaatiossasi useampi koulutuksesta kiinnostunut? Pyydä ryhmähinta: [email protected]

Kouluttaja

Päivi Lehti, FM, verkkopedagogiikan asiantuntija. Päivi toimii asiantuntijaopettajana ja sähköisen materiaalin tuottajana sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Päivi on kouluttanut opettajia digitalisaatio-muutoksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 15.10.2022 mennessä.

ILMOITTAUDU